Wat is het?

Bent u verhuisd binnen of naar de gemeente Krimpenerwaard? Dan moet u zich inschrijven in de gemeente. Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door, uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan vanaf vier weken voor uw verhuisdatum. Zorg dat u de juiste bijlagen bij de hand heeft.

Verhuizing doorgeven
 

Op het gemeentehuis regelen

U kunt uw verhuizing ook op het gemeentehuis doorgeven. Maak hiervoor een afspraak. Zonder afspraak kunnen wij u niet helpen.

Hoe werkt het?

Iedereen van 16 jaar of ouder geeft voor zichzelf de verhuizing door. U kunt ook voor iemand anders de verhuizing doorgeven:

  • Voor uw echtgenoot of geregistreerd partner.
  • Voor uw minderjarig kind (jonger dan 16 jaar), als u de ouder, voogd of verzorger bent (alleen als u mee verhuist).
  • Voor uw meerderjarige kind (ouder dan 16 jaar), als hij of zij mee verhuist.
  • Voor uw ouder, als hij of zij mee verhuist
  • Voor de aanvrager als u (18 jaar of ouder) schriftelijk gemachtigd bent.
  • Voor iemand die in een zorginstelling gaat wonen, als u het hoofd van een zorginstelling bent.

Wat heb ik nodig?

De volgende documenten hebben we (mogelijk) nodig om uw verhuizing te verwerken:

  • Ondertekend huur- of koopcontract of bewijs van eigendom
  • Gaat u bij iemand wonen? Zorg dan voor een ingevulde en ondertekende inwoningsverklaring (PDF, 6 KB)