De Adviesraad vergadert een keer per maand. De data vindt u op deze pagina. Ook vindt u hier de verslagen en de agenda van de volgende vergadering.

Wanneer vergadert de Adviesraad?

 • Wanneer: 1 keer per maand
 • Hoe laat: 19.30 tot 21.30/22.00 uur 
 • Waar: nader te bepalen

Vergaderschema 2021

 • Dinsdag 7 december

Agenda vergadering 1 november

Datum vergadering: maandag 1 november, 19.30 tot 22.00 uur
Plaats: Lekkerkerk, vergaderruimte 1.6 (1ste verdieping)   
Uitgenodigd: Alie van der Schans, André Nouwen, Angelique Baljeu, Ellen Graauwmans, Lia Combrink, Marianne Dogterom, Peter Bontan, Tertia Hulst en Wim van Zijl

Gasten:

 • Yvonne Clijnk (beleidsmedewerker sociaal domein)
 • Cindy Groote (beleidsmedewerker sociaal domein)

Voorzitter: Lucie Boonekamp
Notulist: Annefleur Donk, Cora Koopman

Agenda

1. Welkom
a. Vaststelling agenda

2. Cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugdwet, toelichting door Yvonne Clijnk en Cindy Groote, 19.30 tot 20.30 uur (bijlagen verzonden door Lucie)
a. Ter informatie

3. Kennismaking met Cora Koopman

4. Bespreken adviesaanvraag beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen (bijlagen 4-6)

5. Ingekomen en uitgaande stukken/Mededelingen
Ingekomen stukken ter behandeling:

 • a. Bijlagen ter vaststelling ‘211006 Verslag ARSD Krimpenerwaard’ met bijbehorende presentatie kansenongelijkheid en de Strategische Agenda (bijlagen 1-3)

Ingekomen stukken ter informatie:

 • b. Rekenkamercommissie Krimpenerwaard Onderzoek Jeugd (bijlagen 7-9)
 • c. Verslag Klankbordgroep Jongeren 13-09-21 (bijlage 10)

6.    Acties naar aanleiding van Zelfevaluatie ARSD d.d. 07-07-21

 • a. Overzicht aandachtsgebieden en contacten (volgt)
 • b. Rooster van aftreden (volgt)

7.    Afspraken en rondvraag

8.    Afsluiting

Bijlagen

 1. 211006 Verslag ARSD Krimpenerwaard
 2. Presentatie Adviesraad - Onderwijs 211006
 3. Strategische agenda 2021 Adviesraad SD Krimpenerwaard - november 2021
 4. Beleidsregels Krimpenerwaard 2022 14 oktober 2021_ def versie
 5. Beleidsregels Krimpenerwaard 2022 14 oktober 2021_ met wijzigingen
 6. Wijzigingstabel beleidsregels 2022 14 oktober 2021 def versie
 7. Raadsvoorstel Rekenkamercommissie onderzoek Jeugdzorg
 8. RKC Krw - Jeugdzorg – Eindrapport
 9. RKC Krw - Infographic onderzoek jeugdzorg
 10. Verslag klankbordgroep jongeren 13-9-2021

Archief

Kijk voor oudere verslagen (van voor 2021) op Archiefweb via krimpenerwaard.archiefweb.eu(externe link)