De N228 moet veiliger worden. Om dit te bereiken krijgt het Zuid-Hollandse deel van de weg in 2020 een aangepaste inrichting. Zo wordt duidelijk aangegeven wat binnen en buiten de bebouwde kom is. Ook komen er veilige oversteekplaatsen en maatregelen om de snelheid te remmen.

Dat gebeurt samen met een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/uur én handhaving daarvan. Daarnaast is het belangrijk dat weggebruikers zich bewuster worden van verkeersveilig gedrag.

Provincie, gemeenten en bewoners werken samen aan verbeteren veiligheid N228

Voor deze integrale aanpak hebben de provincie Zuid-Holland, omwonenden, vertegenwoordigd in het comité N228 Veilig! en de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda de handen ineen geslagen. Vandaag tekenden de partijen een convenant (overeenkomst) met de samenwerkingsafspraken en gezamenlijke doelen. Daanra onthulden zij in Haastrecht de eerste van 4 snelheidsmeters met smiley. De plaatsing hiervan op 4 plekken langs de weg vormt de eerste maatregel.

Foto: Petrouchka den Dunnen (provincie Zuid-Holland), Bert Bening (wethouder gemeente Krimpenerwaard), Hilde Niezen (wethouder gemeente Gouda) en Gerard Harleman (voorzitter bewonerscomité N228 Veilig!) ondertekenen het convenant en onthullen de snelheidsmeter.

Onthulling smilies langs N228. Het doel is het veiliger maken van de weg krijgt het Zuid-Hollandse deel van de weg in 2020 een aangepaste inrichting, zoals herkenbare overgangen van binnen naar buiten de bebouwde kom, veilige oversteekplaatsen en snelheidsremmende voorzieningen.

Gevaarlijke situaties 

De N228 is de provinciale weg tussen Gouda en de A12 bij De Meern. De provincie Zuid-Holland beheert het westelijke deel van de weg tussen Gouda en Oudewater. De weg wordt gebruikt door regionaal verkeer waaronder OV-bussen en de vuilophaaldienst. In de spits weten filemijders van de A12 de weg ook te vinden. Van ruim tweehonderd woningen langs de weg komt de uitrit direct op de weg uit. Dit, en de maximumsnelheid van 80 km/uur, leidt vaak tot gevaarlijke situaties en ongevallen.

Het proces

Een groot aantal aan- en omwonenden, de gemeenten Krimpenerwaard en Gouda, het comité N228 Veilig! en enkele bedrijven drongen bij de provincie Zuid-Holland al langere tijd aan op het veiliger maken van de N228. De gemeenteraden van zowel Krimpenerwaard als Gouda namen daarnaast eind 2017 een raadsbrede motie aan. Met de motie riepen zij op om de maximumsnelheid te verlagen en de weg veiliger te maken. Deze vasthoudendheid leidde er mede toe dat de provincie Zuid-Holland samen met alle betrokkenen aan de slag gaat met een integrale aanpak voor meer veiligheid op de N228.

Meer informatie

Meer informatie over het project is te vinden op  www.zuid-holland.nl/n228veiliger