Hieronder vindt u antwoorden op vragen die inwoners en ondernemers stellen aan de gemeente Krimpenerwaard. Kijk voor een uitgebreid overzicht met vragen en antwoorden ook op:

​​​​​​​AFSPRAKEN EN OPENINGSTIJDEN GEMEENTE

Ik heb een afspraak bij een balie van het KCC van de gemeente, gaat deze door?

Vanaf dinsdag 17 maart is de dienstverlening van het Klant Contact Centrum (KCC) in Stolwijk aangepast. Het KCC blijft open, maar heeft aangepaste openingstijden en neemt alleen de meest dringende zaken in behandeling. De aanpassingen gelden in ieder geval tot en met 6 april.

Openingstijden KCC

Heeft u het document pas later nodig, dan vragen we u om dit na 6 april bij ons op te komen halen. Het KCC neemt alleen de meest dringende zaken in behandeling en alleen op afspraak. Alleen voor onderstaande producten kunt u bij ons langs komen. En alleen op afspraak via 14 0182:

 • Aangifte geboorte
 • Inschrijving vanuit het buitenland
 • Verhuizing van briefadres naar woonadres of andersom
 • Aanvraag reisdocument (als het document binnen 1 maand nodig is).
 • Aanvraag rijbewijs (korter dan 1 maand geldig)
 • Eerste rijbewijs
 • Aanvraag verklaring omtrent gedrag voor een nieuwe baan binnen 6 weken

We vragen u, als dit mogelijk is, om te pinnen.

Vraagt u vanaf 17 maart een reisdocument aan, dan laten we het document als het klaar is bij u bezorgen. Dit is gratis. Voor overige zaken vragen we u om het bezoek aan het KCC uit te stellen. Of om die via de website te regelen als dat mogelijk is.

Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Stel uw bezoek dan in ieder geval uit!

Wat moet ik doen als ik een afspraak wil maken met de gemeente?

Het is op dit moment niet mogelijk om via de website een afspraak te maken.

U kunt wel bellen om een afspraak te maken via 14 0182.

Kan ik mijn aangevraagde paspoort, id-kaart of rijbewijs ophalen bij de gemeente?

Heeft u al een reisdocument of rijbewijs aangevraagd en heeft u dit nodig vóór 6 april? Dan vragen we u om een afspraak te maken om het document op te halen.

Afspraak maken kan via 14 0182. Binnenlopen zonder afspraak kan voorlopig niet meer.

Kan ik nog bij het Klant Contact Centrum in Stolwijk binnenlopen?

Nee, alleen voor zaken die echt niet kunnen wachten kunt u op afspraak terecht bij het KCC.

Alleen voor onderstaande producten kunt u bij ons langs komen. En alleen op afspraak via 14 0182:

 • Aangifte geboorte
 • Inschrijving vanuit het buitenland
 • Verhuizing van briefadres naar woonadres of andersom
 • Aanvraag reisdocument (als het document binnen 1 maand nodig is).
 • Aanvraag rijbewijs (korter dan 1 maand geldig)
 • Eerste rijbewijs
 • Aanvraag verklaring omtrent gedrag voor een nieuwe baan binnen 6 weken

Ik wil onze bruiloft verplaatsen, kan dat?

Ja, als uw trouwerij valt in de periode waarvoor de landelijke maatregelen gelden, dan kunt u kosteloos een nieuwe datum afspreken.

Vul een contactformulier in of bel met 14 082.

Zijn de afvalbrengstations gewoon geopend om grofvuil weg te brengen?

Kom alleen naar de afvalbrengstations als het echt moet!

Ook in de Krimpenerwaard horen we dat veel inwoners deze tijd gebruiken om hun huis eens flink op te ruimen. Wij verzoeken u om te wachten met het aanleveren van grote partijen grof afval bij het afvalbrengstation.Oude spullen bewaren en over een paar weken wegbrengen heeft de voorkeur.

Aanvullende regels

Op het ABS geldt een aantal aanvullende regels in verban met het coronavirus:

 • Beperkt aantal bezoekers tegelijk op het ABS
 • Geen contante betalingen (in Gouda en Lopik)
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Kom niet langs als je milde klachten en/of verkoudheidsklachten hebt.  

Actuele openingstijden afvalbrengstations

Voordat u naar het afvalbrengstation gaat, check dan eerst de openingstijden. Deze kunnen vanwege het coronavirus wijzigen.

De actuele openingstijden van de afvalbrengstations in Bergambacht en Goudastaan op de digitale afvalkalender.
[Ga naar cyclusnv.nl] Wat is uw postcode en huisnummer? [voer deze gegevens is] onder het kopje afvalbrengstation staan de openingstijden.

De actuele openingstijden van de gemeentewerf Lopik kunt u vinden op de website van gemeente Lopik.

Gaan de weekmarkten door?

De 10 markten in de gemeente blijven open. Er zijn borden geplaatst met belangrijke instructies voor bezoekers.

 • Houd ook op de markt 1,5 meter afstand
 • Eet thuis en niet op de markt

ONDERNEMERS

Kan ik (kinder)lessen organiseren voor ongeveer 10 kinderen?

Lees hiervoor de RIVM-regels. Als ondernemer kunt u hierover zelf beslissen.

Kan ik als ondernemer bijstand of compensatie aanvragen?

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële nood raken, kunnen een versnelde aanvraag Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-uitkering) indienen. U kunt hiervoor terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam. RBZ voert de bijstandsregeling voor zelfstandigen voor de gemeente Krimpenerwaard uit.

Kijk voor meer informatie op www.rotterdam.nl/rbzcorona. Het RBZ is ook telefonisch bereikbaar via  010 – 498 4777. Houd er rekening mee dat het druk is bij RBZ.

Is er een betalingsregeling voor ondernemers/ZZP-ers voor lokale belastingen?

Bent u ondernemer of ZZP-er, heeft u een aanslag lokale belastingen ontvangen en komt u door de maatregelen rondom de coronacrisis in financiële problemen? Dan geeft SVHW u de mogelijkheid om uw aanslag in termijnen te betalen of om uitstel van betaling aan te vragen. Reageert u in ieder geval voor de vervaldatum van uw aanslag. Op www.svhw.nl vindt u meer informatie. Tel.: (0186) 577 222 of (0800) 020 08 73.

Is er een borgstelling voor midden/kleinbedrijf?

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open, zie www.rijksoverheid.nl

 • Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. www.ondernemersplein.kvk.nl

Overzicht van alle maatregelen en aanvullende informatie www.krimpenerwaard.nl/ondernemen

Kan ik een financiële tegemoetkoming krijgen als ik mijn bedrijf tijdelijk moet sluiten door ziekte?

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Kamer van Koophandel

Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld: https://www.kvk.nl/coronaloket

Lopen de aanvragen voor een uitkering zelfstandigen nu ook via de gemeente Rotterdam of via de gemeente Krimpenerwaard?

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in financiële moeilijkheden raken door (de maatregelen tegen verdere spreiding van) het coronavirus kunnen aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ).

Voor ondernemers in Krimpenerwaard wordt deze regeling uitgevoerd door Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Op de site van het RBZ is actuele informatie te vinden over het aanvragen en eventueel uitbreiden van de BBZ regeling: https://www.rotterdam.nl/werken-leren/zelfstandig-ondernemers.

Het RBZ is telefonisch bereikbaar via 010 - 498 4777 of u kunt e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl. In verband met de vele vragen door het Coronavirus, is het erg druk bij RBZ. Het kan zijn dat het langer duurt voordat zij u te woord kunnen staan.

Gaan de gemeenteraadsvergaderingen door?

Alle vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad van Krimpenerwaard tot 6 april komen te vervallen. De raad bespreekt de onderwerpen die voor deze periode op de agenda stonden op een later moment.

SLUITEN OPENBARE EN NIET-OPENBARE LOCATIES

Mag ik nog een privéles in een sportschool geven of volgen?

Nee, dat mag niet meer. De burgemeesters van de Veiligheidsregio Hollands Midden hebben besloten dat privéles in sportscholen en sportvoorzieningen niet meer toegestaan is.

Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan besluiten, als hier reden toe is, om specifieke locaties voor publiek te sluiten. Een reden kan zijn dat er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Geldt dit ook voor markten?

Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken va de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

OVERIGE VRAGEN

Wat houdt de noodverordening in?

Kijk voor de geldende noodverordening op de pagina Noodverordening coronavirus.