De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Hieronder kunt u lezen hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met activiteiten die wel, niet of gedeeltelijk doorgaan. 

Soepelheid bij vaststelling

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit zoals aangegeven in de subsidiebeschikking. Voor een soepele vaststelling gelden wel een aantal voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om activiteiten die door de coronacrisis worden beïnvloed. 
  2. De subsidieontvanger spant zich in om aan de verplichtingen te voldoen.
  3. De subsidieontvanger voert de activiteiten zo veel mogelijk en zo goed mogelijk uit.
  4. De subsidieontvanger spant zich in om de financiële gevolgen te beperken.
  5. De subsidieontvanger geeft tussentijds aan de gemeente door:
    - wat de gevolgen zijn voor de activiteiten en de bedrijfsvoering; 
    - wat er is gedaan om de gevolgen te beperken.


Vaststelling van de verleende subsidies

Hieronder ziet u hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met de verleende subsidies in verband met de coronacrisis.

De activiteit is: Zo gaat de gemeente om met de verleende subsidie:
Volledig uitgevoerd volgens de beschikking en 
op de geplande datum
Normale vaststelling van de subsidie.
Gedeeltelijk uitgevoerd De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en inkomsten (de subsidie is maximaal het verleende bedrag).
Uitgesteld De subsidieperiode wordt verlengd, er is een langere periode voor de uitvoering van de activiteiten.
Niet uitgevoerd, er zijn wel kosten en/of minder inkomsten De subsidie wordt vastgesteld op basis van (noodzakelijke) werkelijke kosten en reële inkomsten (maximum is het verleende bedrag).
Niet uitgevoerd, er zijn geen kosten en/of lagere inkomsten Normale vaststelling van de subsidie op nul: geen subsidie.

Let op: u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard beoordeelt en bepaalt of en in hoeverre een soepele vaststelling passend is.