Vaststelling subsidies in verband met de coronacrisis

De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Hieronder kunt u lezen hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met activiteiten die wel, niet of gedeeltelijk doorgaan. 

Soepelheid bij vaststelling

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie 2020? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit zoals aangegeven in de subsidiebeschikking. Voor een soepele vaststelling van de subsidie 2020 gelden wel een aantal voorwaarden welke wij meenemen bij de beoordeling.

Deze voorwaarden zijn:

  1. Het gaat om activiteiten die door de coronacrisis worden beïnvloed. 
  2. De subsidieontvanger spant zich in om aan de verplichtingen te voldoen.
  3. De subsidieontvanger voert de activiteiten zo veel mogelijk en zo goed mogelijk uit.
  4. De subsidieontvanger spant zich in om de financiële gevolgen te beperken.
  5. De subsidieontvanger geeft tussentijds aan de gemeente door:
    -        wat de gevolgen zijn voor de activiteiten en de bedrijfsvoering; 
    -        wat er is gedaan om de gevolgen te beperken.

Vaststelling van de verleende subsidies

Hieronder ziet u hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met de verleende subsidies in verband met de coronacrisis.

De activiteit is:

Zo gaat de gemeente om met de verleende subsidie:

Volledig uitgevoerd volgens de beschikking en op de geplande datum

Normale vaststelling van de subsidie.

Gedeeltelijk uitgevoerd

De subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en inkomsten (de subsidie is maximaal het verleende bedrag). Het gedeelte van de subsidie dat u niet heeft gebruikt, betaalt u aan ons terug. U maakt dit duidelijk via de subsidieverantwoording 2020.

Uitgesteld

De subsidieperiode wordt verlengd, er is een langere periode voor de uitvoering van de activiteiten. U maakt dit duidelijk aan de hand van de subsidieverantwoording 2020 zodat wij daarna met u een passende afspraak kunnen maken.

Niet uitgevoerd, er zijn wel kosten en/of minder inkomsten

De subsidie wordt vastgesteld op basis van (noodzakelijke) werkelijke kosten en reële inkomsten (maximum is het verleende bedrag). Het gedeelte van de subsidie dat u niet heeft gebruikt, betaalt u aan ons terug. U maakt dit duidelijk via de subsidieverantwoording 2020.

Niet uitgevoerd, er zijn geen kosten en/of lagere inkomsten

Normale vaststelling van de subsidie op nul: geen subsidie. Het geld dat u heeft ontvangen, betaalt u aan ons terug. U maakt dit duidelijk via de subsidieverantwoording 2020.

Let op: u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard beoordeelt en bepaalt of en in hoeverre een soepele vaststelling passend is en u wel of geen subsidie terugbetaalt. U leest dit terug in de vaststellingsbeschikking 2020.

Bel ons gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers van het subsidieteam. U kunt vragen naar Sonja de Kievit of Touria Darkaoui. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0182 of op het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.