De coronacrisis kan gevolgen hebben voor activiteiten die subsidie krijgen. Op deze pagina leest u hoe de gemeente op hoofdlijnen omgaat met activiteiten die wel, niet of gedeeltelijk doorgaan. 

Soepelheid bij vaststelling

Kunt u door de coronacrisis niet voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie 2021? Dan gaan we daar als gemeente soepel mee om. De voorschotten op de verleende subsidies betalen wij uit zoals aangegeven in de subsidiebeschikking. Voor een soepele vaststelling van de subsidie 2021 gelden wel een aantal voorwaarden welke wij meenemen bij de beoordeling.

Deze voorwaarden zijn:

  • Het gaat om activiteiten die door de coronacrisis worden beïnvloed. 
  • De subsidieontvanger spant zich in om aan de verplichtingen te voldoen.
  • De subsidieontvanger voert de activiteiten zo veel mogelijk en zo goed mogelijk uit.
  • De subsidieontvanger spant zich in om de financiële gevolgen te beperken.
  • De subsidieontvanger geeft tussentijds aan de gemeente door:
    • wat de gevolgen zijn voor de activiteiten en de bedrijfsvoering.
    • wat er is gedaan om de gevolgen te beperken.

Vaststelling verleende subsidies

In de onderstaande tabel ziet u hoe de gemeente in hoofdlijnen omgaat met de verleende subsidies in verband met de coronacrisis.

Situatie activiteitGevolg
Volledig uitgevoerd volgens de beschikking en op de geplande datumNormale vaststelling van de subsidie.
Gedeeltelijk uitgevoerdDe subsidie wordt vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en inkomsten (de subsidie is maximaal het verleende bedrag). Het gedeelte van de subsidie dat u niet heeft gebruikt, betaalt u aan ons terug. U maakt dit duidelijk via de subsidieverantwoording 2021.
UitgesteldDe subsidieperiode wordt verlengd, er is een langere periode voor de uitvoering van de activiteiten. U maakt dit duidelijk aan de hand van de subsidieverantwoording 2021 zodat wij daarna met u een passende afspraak kunnen maken.
Niet uitgevoerd, er zijn wel kosten en/of minder inkomstenDe subsidie wordt vastgesteld op basis van (noodzakelijke) werkelijke kosten en reële inkomsten (maximum is het verleende bedrag). Het gedeelte van de subsidie dat u niet heeft gebruikt, betaalt u aan ons terug. U maakt dit duidelijk via de subsidieverantwoording 2021.
Niet uitgevoerd, er zijn geen kosten en/of lagere inkomstenNormale vaststelling van de subsidie op nul: geen subsidie. Het geld dat u heeft ontvangen, betaalt u aan ons terug. U maakt dit duidelijk via de subsidieverantwoording 2021.

Let op: u kunt hieraan geen rechten ontlenen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard beoordeelt en bepaalt of en in hoeverre een soepele vaststelling passend is en u wel of geen subsidie terugbetaalt. U leest dit terug in de vaststellingsbeschikking 2021.

Contact

Heeft u vragen over de vaststelling van subsidies in verband met de coronacrisis? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.