Wat is het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

De gemeente toetst uw aanvraag bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan, de verkeersituatie, het vastgestelde inrittenbeleid,of de wegconstructie. U moet er rekening mee houden dat er tussen aanvraag en de uitvoering van de inrit 3 tot 4 maanden zit. Bij (ver)bouwplannen wordt geadviseerd om de inrit direct aan te vragen bij de bouwaanvraag.

Wat heb ik nodig?

  • Foto van de bestaande situatie
  • Schets van de gewenste situatie

Wat kost het?

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u bericht met een rekening voor het bedrag van € 182,60 per strekkende meter + legeskosten. Na betaling geeft gemeente opdracht tot het aanbrengen van de inrit.

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.