Wat is het?

U mag niet zomaar een inrit of uitrit maken naar de openbare weg. Meld dit vooraf bij de gemeente en ga na of u hier een omgevingsvergunning voor nodig hebt.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u een in- of uitrit wilt aanleggen of veranderen. Doe dit in ieder geval 4 weken voordat u wilt beginnen met aanleggen.
  • Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

  • De gemeente toetst uw aanvraag aan het bestemmingsplan, de verkeersituatie, het vastgestelde inrittenbeleid, de wegconstructie, etc.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u bericht met een rekening voor het bedrag van € 166,13 per strekkende meter + legeskosten,
  • Na betaling geeft gemeente opdracht tot het aanbrengen van de inrit.
  • U moet er rekening mee houden dat er tussen aanvraag en de uitvoering van de inrit 3 – 4 maanden zit. Bij (ver)bouwplannen wordt geadviseerd om de inrit direct aan te vragen bij de bouwaanvraag.

Wat heb ik nodig?

  • foto van de bestaande situatie
  • schets van de gewenste situatie

Extra informatie

Aanvraag omgevingsvergunning (gewone aanvraag)

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag omgevingsvergunning (uitgebreide aanvraag)

Voor uitgebreide aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure krijgt u de vergunning niet van rechtswege.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Inrittenbeleid

Meer informatie is na te lezen in het inrittenbeleid van de gemeente Krimpenerwaard(externe link).