Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Dit maakt het misschien moeilijk om noodzakelijke kosten, zoals woonlasten te betalen. De TONK biedt tijdelijke hulp voor huishoudens in financiële nood.

Wethouder Jan Vente: “Ik ben blij dat we als gemeente snel konden handelen en dat deze Rijksregeling uitgevoerd kan worden. We hopen dat we met deze regeling inwoners in de Krimpenerwaard tijdelijk wat ademruimte kunnen geven. 

Wat is de TONK?

 • TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en is er voor mensen die moeite hebben om hun woonlasten te betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, service kosten en de kosten van rente en aflossing. We houden ook rekening met teruggaven van kosten, zoals de huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet).

Voor wie is de TONK-uitkering bedoeld?

 • Werknemers die hun baan verliezen door de coronamaatregelen en geen recht (meer)hebben op een uitkering;
 • Zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen of ineens flink zien teruglopen;
 • Flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen;
 • Werkenden die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen;
 • Huishoudens die terugvallen op een uitkering, maar waarvoor de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste (woon)lasten te betalen.

Wat zijn de voorwaarden van de TONK?

 • U bent tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd.
 • U woont in de woning waarvan u de hoofdhuurder of eigenaar bent.
 • U had in januari 2021 ten minste 25% minder inkomen dan in januari 2020 door de coronamaatregelen.
 • U had op 1 januari 2021 minder dan € 31.340,00 aan beschikbare geldmiddelen (voor een alleenstaande) of € 62.680,00 (gehuwden/samenwonenden). Het gaat dan om contant geld, geld op de (spaar)rekening van uzelf, uw eventuele partner en kind(eren) en de waarde van beleggingen en bitcoins.
 • Bent u ondernemer? Vermogen in uw onderneming hoeft u niet mee te tellen. Een tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet. 
 • Als we nagaan of u gebruik kunt maken van de TONK-regeling, kijken we naar de verhouding tussen uw woonlasten en uw inkomen. Ook nemen we mee of u eenpersoons- of meerpersoonshuishouden heeft. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Hoogte woonlasten TONK
 • De TONK is een tijdelijke uitkering van zes maanden. De tegemoetkoming is €1.500,00 en krijgt u één keer.
 • Heeft u recht op andere regelingen? Dan moet u die eerst aanvragen.

Hoe kunt u de TONK aanvragen?

 • U kunt de TONK van 1 april tot 1 augustus 2021 aanvragen. De regeling gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.
 • Met onderstaand formulier (button) vraagt u digitaal een Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aan: 

Formulier Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

U kunt het formulier ook telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 0182. Wij handelen uw aanvraag zo snel mogelijk af. 

 • Heeft u een partner? Let op dat na het indienen van deze aanvraag uw partner de partnerverklaring indiend:

Partnerverklaring

Twijfelt u of u gebruik kunt maken van deze regeling? 

Neem bij vragen gerust contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0182.