Vanaf 28 april 2021 worden de maatregelen, die het kabinet heeft moeten nemen in de strijd tegen het coronavirus, voor de horecaondernemers versoepeld. Als het aantal besmettingen en het aantal opnames op intensive care afdelingen het toestaat, dan mogen de terrassen weer open. De voorwaarde is dat iedereen aan tafel zit en er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Om aan de anderhalvemeter-eis te voldoen is ruimte nodig. Inzet van de openbare ruimte kan een mogelijkheid zijn om de oppervlakte te vergroten. Gemeente Krimpenerwaard wil horecaondernemers de mogelijkheid bieden om hun terrassen tijdelijk uit te breiden. Dit moet wel vooraf worden gemeld bij de gemeente. De gemeente toetst of de uitbreiding aan de voorwaarden voldoet. Als de melding akkoord is, ontvangt u per brief een bevestiging. Deze meldingsplicht voorkomt aanvraagprocedures en leges, terwijl de gemeente toch zicht houdt op de initiatieven.

Melden bij de gemeente

Wilt u uw bestaande terras tijdelijk uitbreiden of tijdelijk een nieuw terras te creëren? Meldt dit dan bij de gemeente

Meld tijdelijk terras bij gemeente (DigiD)

Meld tijdelijk terras bij gemeente (eHerkenning)

Voorwaarden

De tijdelijke terrassen moeten in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Op voetpaden blijft een doorloopbreedte van minimaal 1,25 meter vrij voor voetgangers, rolstoelgebruikers enzovoorts.
  • Op de rijbaan blijft een ongehinderde doorgang van minimaal 3,5 meter breed en 4,2 meter hoog vrij voor hulpverleningsdiensten, gemotoriseerd verkeer en fietsers
  • Brandkranen en (nood)uitgangen blijven vrij toegankelijk
  • De omgeving ervaart geen overlast
  • Er mag geen muziek/geluid worden afgespeeld
  • Bezoekers mogen alleen gebruik maken van zitgelegenheid (dus geen sta tafels)

Wanneer uw terras grenst aan een ander terras, of als u met andere ondernemers gebruik wilt maken van hetzelfde gebied, dan vragen wij u een gezamenlijk verzoek in te dienen. Dat versnelt het beoordelingsproces. Het gaat uiteraard om een tijdelijke uitbreiding van de terrassen tot 1 november 2021.

Vragen?

Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op één van de medewerkers van team APV via telefoonnummer 14 0182. Wij helpen u graag.