De Tiendweg in Krimpen aan de Lek wordt deels opgehoogd en krijgt een nieuwe asfaltlaag. Om voorbereidingen hiervoor te treffen is de Tiendweg vanaf 5 februari afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook voor (brom)fietsers en voetgangers. Zij kunnen omrijden of omlopen via de Surfplas. Bedrijven, woningen en begraafplaats Waalhoven en de Algemene begraafplaats zijn bereikbaar.

Bereikbaarheid

Vanaf week 9 beginnen de wegwerkzaamheden. Dan blijven de eerder genoemde plekken ook bereikbaar, alleen kan het zijn dat er voor de toerit geasfalteerd of gefreesd wordt. In dat geval is de toerit een aantal uur niet bereikbaar en informeren we perceeleigenaren/bedrijven/bewoners vooraf zodat men hier rekening mee kan houden. Tussen 19 en 23 februari worden stootplaten aangebracht op de brug in de kruising tussen de Tiendweg met de Molenweg in Krimpen aan de Lek. De algemene begraafplaats is via de Lekdijk bereikbaar.

Bomenkap

Op dit moment wordt de brug voor fietspad de Noord in de Tiendweg vervangen. Dit duurt ongeveer tot begin maart. Tot die tijd is de weg ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten. In voorbereiding daarop heeft het hoogheemraadschap een bomenkwaliteitsanalyse uitgevoerd. Hierbij zijn de bomen gecontroleerd op veiligheid en verwachte levensduur.

Het merendeel van de bomen langs de Tiendweg bleek van onvoldoende kwaliteit zijn, met risico op onder andere verlies van grote takken en daardoor mogelijke letselschade. Daarom worden deze bomen tot 11 februari, tussen 8.30 en 16.00 uur gekapt. In het najaar worden minstens evenveel nieuwe (gebiedseigen) bomen teruggeplant.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op hhsk.nl/tiendwegkrimpen(externe link) of de BouwApp(externe link).

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws en ontwikkelingen in de gemeente Krimpenerwaard? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief per e-mail.

Aanmelden