Wat is het?

Afgelopen jaar was een bijzonder moeilijk jaar voor de textielbranche. Door de wereldwijde lockdowns kwam de verkoop van textiel door export volledig stil te liggen. Tegelijkertijd steeg het aanbod van textiel door inwoners enorm door het op grote schaal opruimen tijdens de coronacrisis. De textielinzamelaars moesten hierdoor extra kosten maken voor de opslag, terwijl de inkomsten sterk afnamen. 

Als gevolg hiervan heeft  onze inzamelaar Sympany de voorwaarden in de overeenkomst met de gemeente gewijzigd. Er zijn geen opbrengsten om donaties uit textiel uit te keren. Vanaf 2022 is het niet mogelijk om aanvragen in te dienen.    

Donaties aanvragen over 2020

Als overgangsfase zijn wij met Sympany overeengekomen om voor een laatste keer een beperkt budget beschikbaar te stellen voor een aantal kleine donaties van gemiddeld €500,-.   

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een donatie, moeten de lokale goede doelen of instellingen het aanvraagformulier volledig invullen. Elk donatieverzoek wordt door de gemeente beoordeeld. Alle aanvragen voor een donatie uit de textielopbrengst in de gemeente Krimpenerwaard worden getoetst aan de vastgestelde criteria. Het aanvraagformulier en alle voorwaarden kunt u hieronder vinden.  
Tot en met vrijdag 12 februari 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Aanvragen donatie

Het aanvraagformulier is te downloaden onderaan deze pagina. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum in Stolwijk. Aanvragen voor donatie kunnen per post of per e-mail worden verstuurd. Postadres: Postbus 51, 2820 AB Stolwijk t.a.v. afdeling Openbare Werken. Mailadres: info@krimpenerwaard.nl t.a.v. afdeling Openbare Werken.

De aanvraag, inclusief de gewenste bijlagen, moeten uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 binnen zijn. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meegenomen in de beoordeling.

Contact

Heeft u een vraag of een opmerking over deze informatie? Bel dan tijdens kantooruren met de gemeente via 14 0182, of maak gebruik van het contactformulier.