De gemeente stelt een subsidie ter beschikking om goede initiatieven voor het feest- en herdenkingsjaar te steunen. Insturen kan tot 1 januari 2020. Uiteraard gaat het om activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid en verdraagzaamheid in Krimpenerwaard.

U kunt een plan met begroting indienen door een e-mail te sturen aan René Kuzee, projectleider 75 Jaar Vrijheid Krimpenerwaard, via r.kuzee@krimpenerwaard.nl. De projectgroep, waarin ook burgemeester Cazemier zitting heeft, beoordeelt iedere aanvraag.

Uiteraard staat het iedere organisatie of vereniging vrij met eigen middelen een activiteit te organiseren.

 

Veteranen Schoonhoven