Regelmatig verwijderen we onkruid op straten, pleinen en trottoirs. Afhankelijk van de onkruidgroei gebeurt dit vier tot acht keer per jaar. We halen onkruid weg in de maanden april tot en met oktober.

Milieuvriendelijke aanpak

Het weghalen van onkruid gebeurt met heet water en gasbranders. Op deze manier komen er geen schadelijke middelen in het milieu terecht. Het hete water werkt twee tot drie dagen door tot in de wortels van het onkruid. Tijdens de eerstvolgende veegronde ruimen we de onkruidresten op. Op moeilijk bereikbare plekken gebruiken we de bosmaaier of een kleinere machine.

Zand en bladeren vormen een ideale voedingsbodem voor onkruidzaden. We voorkomen de groei van onkruid door regelmatig te vegen.

Beetje onkruid mag

Onkruid is nooit helemaal te voorkomen. We volgen de landelijke afspraken over hoeveel onkruid er mag staan. Zo ziet het resultaat er altijd verzorgd uit.

In totaal onderhouden we ongeveer twee vierkante kilometer aan straten en wegen. Daar horen ook stoepen, pleinen en fietspaden bij. Dit is vergelijkbaar met ruim 300 voetbalvelden.