Heeft uw vereniging, stichting of organisatie de afgelopen jaren extra kosten gemaakt vanwege corona? Moest u bijvoorbeeld een grotere ruimte huren, zodat uw lessen of activiteiten toch door konden gaan? Of wilt u activiteiten organiseren ter bevordering van meer culturele verbinding in de Krimpenerwaard en om het culturele leven in de Krimpenerwaard weer op te starten na corona? Dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten, via de tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona voor Cultuur.

Waarvoor kunt u een aanvraag doen?

U kunt een aanvraag doen voor de extra kosten die u tussen 1 maart 2020 en 1 april 2022 heeft gemaakt. Ook kunt u een aanvraag indienen wanneer u minder inkomsten had, bijvoorbeeld door het wegvallen van bepaalde inkomsten. Voor culturele activiteiten ter bevordering van het culturele leven in de Krimpenerwaard, die ook in verbinding staan met andere (culturele) organisaties in de Krimpenerwaard, is ook subsidie mogelijk.

Voor aanvragen met betrekking tot extra kosten of verminderde inkomsten is een maximaal bedrag beschikbaar van € 4.000,- euro per aanvraag. Voor aanvragen met betrekking tot culturele activiteiten is een maximaal bedrag van € 8.000,- euro per aanvraag beschikbaar. Deze activiteiten moeten starten tussen 15 november 2022 tot en met 15 november 2023. Bekijk de regeling Steunfonds Corona voor Cultuur voor meer informatie.

Aanvraag indienen

In totaal is er binnen dit Steunfonds een bedrag van € 125.000, - beschikbaar. Aanvragen kunnen ingediend worden tussen 15 juli 2022 en 15 september 2022. Komen er meer aanvragen binnen dan er middelen beschikbaar zijn, dan wordt de 'kaasschaafmethode' toegepast. Dat houdt in dat er na de indieningstermijn wordt gekeken of het totaal bedrag is bereikt. Als dit bereikt is dan wordt een evenredige korting op alle subsidies toegepast. Hierdoor kunnen alle gehonoreerde subsidieaanvragen binnen het beschikbare bedrag verleend worden. Is het totaalbedrag niet bereikt, dan krijgt u het volledig aangevraagde bedrag als uw aanvraag gehonoreerd is.

Contact

Heeft u vragen over de tijdelijke subsidieregeling Steunfonds Corona voor Cultuur? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0182 of via het e-mailadres info@krimpenerwaard.nl.

Aanvraagformulier