Op 27 maart heeft de gemeente Krimpenerwaard een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van de subsidieaanvraag Sterk Techniekonderwijs. Partners hierin zijn: Schoonhoven College, Gemini College, Stichting Vrienden van het Schoonhovens College, Ondernemers Kring Krimpenerwaard i.o., MBO Rijnland College, Techniek College Rotterdam, gemeente Krimpenerwaard en gemeente Lopik.

Tekort aan technische arbeidskrachten in de regio

In 2017 heeft de gemeente Krimpenerwaard een onderzoek laten uitvoeren naar de werkgelegenheidsvraag in de regio en de daar op aansluitende opleidingen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek is vastgesteld dat de regio (gemeente Krimpenerwaard en gemeente Lopik) een tekort krijgt aan technische arbeidskrachten op elk niveau. Daarom is een regiovisie Sterk Techniekonderwijs gemaakt. Hiermee hoopt de regio een subsidie van het ministerie te krijgen om de samenwerking en afstemming tussen vmbo-onderwijs en de (lokale) arbeidsmarkt te versterken.

Samenwerking gemeente, scholen en bedrijfsleven

Samenwerken kan op verschillende manieren om de betaalbaarheid overeind te houden. Twee vmbo-scholen (Schoonhovens College en Gemini Lekkerkerk) zorgen vooral voor een dekkend aanbod door te gaan samenwerken. De gemeente Krimpenerwaard participeert in deze ontwikkeling met het project Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard. Hierin werken gemeente, scholen (vmbo/mbo) en bedrijfsleven samen. Begin juli wordt bekend of de subsidieaanvraag wordt toegekend.

Meedoen aan deze projecten en meer informatie

Bedrijven die willen aansluiten bij deze projecten kunnen zich aanmelden bij de afdeling Economische Zaken of rechtstreeks bij de projectleider Leerwerkbedrijf Krimpenerwaard: Bob Mesman (via tel. 14 0182). Voor meer informatie over Sterk Techniekonderwijs zie de website www.sterktechniekonderwijs.nl.