Een WhatsApp buurtpreventiegroep is een groep in de chat-app WhatsApp waar buurtbewoners elkaar kunnen wijzen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt. Inmiddels is een klein aantal ondernemers een WhatsApp-groep gestart. Dit initiatief juichen wij als gemeente van harte toe.

Via deze weg hopen wij dat meer ondernemers een WhatsAppgroep starten voor de directe omgeving van hun onderneming. Op die manier kunnen we de Krimpenerwaard met elkaar nóg veiliger maken.

De gemeente Krimpenerwaard heeft een startpakket met folders en stickers ontwikkeld voor coördinatoren van WhatsApp buurtpreventiegroepen die zich via de website www.wabp.nl hebben aangemeld. Heeft u interesse in dit startpakket? Neem dan contact op met het team Openbare orde en veiligheid van de gemeente Krimpenerwaard via het mailadres meldpuntoov@krimpenerwaard.nl