Wat is het?

Wilt u in de gemeente goederen of etenswaren verkopen met een kraam of wagen? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Deze vergunning is nodig voor het innemen van een standplaats op of aan de (openbare) weg, of op een plaats in de open lucht die voor het publiek toegankelijk is. Voor informatie over de beschikbaarheid van een standplaats kunt u contact opnemen met team APV via telefoonnummer 14 0182.

U kunt een vergunning voor een vaste standplaats online aanvragen bij de gemeente:

Standplaats aanvragen

Informatie voor een standplaats op de wekelijkse markt kunt u vinden bij het product Marktplaats aanvragen.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning, voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in artikel 5:18 (standplaats, anders dan op de weekmarkt) van de geldende Algemene plaatselijke verordening Krimpenerwaard, gelden vanaf 1 januari 2024 de volgende tarieven:

Een dag€  21,10
Een week€  55,55
Een vaste dag per week gedurende een kalenderjaar€ 473,45

Hoe werkt het?

U kunt een standplaats aanvragen als u voldoet aan het volgende:

  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
  • U bent handelingsbekwaam