Sinds de start van de uitkoopregeling heeft de gemeente Krimpenerwaard flinke stappen gezet. Inmiddels zijn er 10 woningen aangekocht die recht onder een hoogspanningslijn staan, waaronder een aantal woningen aan de Noord en de Schuwacht. Samen met het Hoogheemraadschap en direct omwonenden hopen wij tot een nieuwe invulling van de gronden gekomen. De woningen worden gesloopt, en de grond wordt herbestemd tot water, natuur, tuin of agrarische grond. De grond wordt bij deze transformatie weer overgedragen aan de betrokken partijen. Op deze manier dragen wij bij niet alleen bij aan veilige leefomgeving, maar ook aan het vergroten van de landschappelijke waarde!

Uitkoopregeling hoogspanningslijn

Sinds de start van de uitkoopregeling heeft de gemeente Krimpenerwaard flinke stappen gezet. Inmiddels zijn er 10 woningen aangekocht die recht onder een hoogspanningslijn staan, waaronder een aantal woningen aan de Noord en de Schuwacht. Samen met het Hoogheemraadschap en direct omwonenden hopen wij tot een nieuwe invulling van de gronden gekomen. De woningen worden gesloopt, en de grond wordt herbestemd tot water, natuur, tuin of agrarische grond. De grond wordt bij deze transformatie weer overgedragen aan de betrokken partijen. Op deze manier dragen wij bij niet alleen bij aan veilige leefomgeving, maar ook aan het vergroten van de landschappelijke waarde!

Schuwacht en Noord

 

Sloopwerkzaamheden Schuwacht

De woningen Schuwacht 44-46 te Lekkerkerk zijn op dit moment in het bezit van de gemeente. Deze woningen zijn aangekocht in het kader van de uitkoopregeling hoogspanningslijn. Het plan is om deze woningen te slopen en de grond te herbestemmen. Op dit moment zijn onderzoeken in volle gang. Het flora en fauna onderzoek heeft uitgewezen dat beschermde diersoorten zich vestigen rond en in deze panden. Vanwege deze constatering moet een ontheffing aangevraagd worden om de woningen te mogen slopen. Er wordt naar gestreefd zo snel mogelijk te starten met de sloop, maar dit zal zeker uitgesteld worden tot begin 2020.

Sloopwerkzaamheden Noord

In september start de sloop van de woningen aan Noord 1, 1a, 1b te Krimpen aan de Lek. De sloop wordt uitgevoerd vanwege de uitkoopregeling hoogspanningslijn. Na het slopen van de woningen wordt het perceel opgehoogd met grond en ingezaaid met gras.

Omliggende panden

Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden fotografeert en beschrijft een expertisebureu de huidige situatie van de omliggende percelen en de openbare bestrating. Alles wordt vastgelegd in een uitgebreide fotorapportage.

Planning

Kruiswijk Sloopwerken uit Bergambacht voert de sloopwerkzaamheden uit. Het bedrijf doet er alles aan om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. De standaard werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. Naar verwachting wordt het project eind 2019 aan de opdrachtgever, de gemeente Krimpenerwaard, opgeleverd.

Nutsvoorzieningen en onderzoeken

Het afkoppelen van de nutsvoorzieningen en de flora en fauna onderzoeken zijn nog onzekere factoren binnen het proces. De planning kan nog wijzigen. De omwonenden worden op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen in de planning.

Het bedrijf DuurzaamGebouw uit Utrecht, is namens de gemeente directievoerder en toezichthouder van het project.

Werkgebied

De bomen die niet gerooid worden, worden tijdens de sloopperiode beschermd. Het werkterrein wordt afgezet met bouwhekken, die voorzien zijn van informatieborden. De schaftkeet, de sanitaire voorzieningen en de containers worden op het werkterrein geplaatst.

Om stof, geluids- en trillinghinder zo veel mogelijk te beperken wordt het vrijkomende puin niet op het perceel van de woningen gebroken, maar afgevoerd naar Kruiswijk Sloopwerken in Bergambacht. Ter hoogte van de in- en uitrit worden rijplaten neergelegd om de bestrating te beschermen.

Planning

Week 34: start vooropname

Week 35: verwijderen nutsvoorzieningen

Week 34: plaatsen hekwerk

Week 35: asbest verwijderen

Week 36: start slopen

Week 40: terrein inzaaien

Week 41: opleveren terrein door sloper

Op dit moment wordt het flora en fauna onderzoek uitgevoerd. De mogelijkheid bestaat dat de planning naar

aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek nog wordt aangepast

Aan- en afvoerroute

Aanvoer: N210 – Industrieweg – Lekdijk – Noord

Afvoer: Noord – Lekdijk – Industrieweg – N210

Contact

Gemeente Krimpenerwaard

Projectleider de heer A. Verweij

14 0182

 

DuurzaamGebouw

Directievoerder en toezichthouder de heer W. Gresnigt,

06 28 27 72 88

 

Kruiswijk Sloopwerken

Projectleider de heer D. Slingerland

(0182) 50 11 33

Documenten