In het najaar maken we de sloten en de slootkanten schoon. Dit doen we met een maaiboot of een trekker met een slootbak. We halen riet en waterplanten weg. Zo groeien de sloten niet dicht. Daarmee voorkomen we wateroverlast en blijven de sloten goede doorstromen. Het riet wordt elk jaar overal afgemaaid. Op plaatsen waar de doorstroming in gevaar komt, halen we het riet met wortel en al weg.

Eigen grond

Bent u eigenaar van een perceel dat grenst aan een gemeentelijke sloot? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het talud en de waterplanten.