College van B&W

  R.S. (Roel) Cazemier

  Roel Cazemier

  Functie: Burgemeester

  E-mailadres: burgemeester@krimpenerwaard.nl

  Taken

  • Openbare Orde en Veiligheid
  • P&O en Communicatie
  • Handhaving
  • Integriteit
  • Verhouding overheid en samenleving, inclusief burgerparticipatie
  • Dierenwelzijn

  Nevenfuncties college van B&W

   

  L. (Lavinja) Sleeuwenhoek

  Lavinja Sleeuwenhoek

  Functie: Wethouder

  E-mailadres: l.sleeuwenhoek@krimpenerwaard.nl 

  Taken

  • Sociaal Domein: WMO - Jeugd
  • Samenleving
  • Onderwijs exclusief IHP
  • Sport

  Wethouder Sleeuwenhoek vervangt de burgemeester en wethouder Vente

  twitter: @lavinjasdj

  Politieke partij: Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard

  Nevenfuncties college van B&W

  L.A. (Leon) de Wit

  Leon de Wit

  Functie: Wethouder

  E-mailadres: l.dewit@krimpenerwaard.nl

  Taken

  • Ruimtelijke Ordening
  • Monumentenzorg - Erfgoed
  • Projecten: Galgoord

  Wethouder De Wit vervangt wethouder Boere

  Politieke partij: Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard

  Nevenfuncties college van B&W

  R. (Ria) Boere

  Ria Boere

  Functie: Wethouder

  E-mailadres: r.boere@krimpenerwaard.nl

  Taken

  • Financiën
  • Deltaprogramma (water en waterveiligheid)
  • IHP onderwijs huisvesting
  • Strategische visie
  • Panorama Krimpenerwaard

  Wethouder Boere vervangt wethouder Bening

  Politieke partij: VVD

  Nevenfuncties college van B&W

  J. (Jan) Vente

  Jan Vente

  Functie: Wethouder

  E-mailadres: j.vente@krimpenerwaard.nl

  Taken

  • Sociaal Domein: Participatiewet - Sociale zaken
  • Economie
  • Recreatie en Toerisme
  • Projecten: Gebiedsovereenkomst, bodemdaling, adaptieve landbouw, Schoonhoven Noord

  Wethouder Vente vervangt wethouder De Wit

  Politieke partij: ChristenUnie

  Nevenfuncties college van B&W

  A. (Bert) Bening

  Bert Bening

  Functie: Wethouder

  E-mailadres: b.bening@krimpenerwaard.nl

  Taken

  • Duurzaamheid en energietransitie
  • Milieu en Afval
  • Verkeer en vervoer
  • Cultuur
  • Dienstverlening en ICT

  Wethouder Bening vervangt wethouder Hofman

  Politieke partij: D66

  Nevenfuncties college van B&W

  J. (Janette) Hofman-Verwoert

  Janette Hofman

  Functie: Wethouder

  E-mailadres: j.hofman@krimpenerwaard.nl

  Taken

  • Samenlevingsparticipatie
  • Project Maatschappelijke voorzieningen
  • Subsidies
  • Samenlevingsvisie / kernenvisie (onderdeel van de omgevingsvisie)
  • Dienstverlening
  • Streekarchief
  • OW / BOR incl. beheer openbare gebouwen 

  Wethouder Hofman vervangt wethouder Sleeuwenhoek

  facebook: Lokaalop1

  Politieke partij: Lokaal op 1

  Nevenfuncties college van B&W

  J. (Jurian) Hennip

  Jurian Hennip

  Functie: gemeentesecretaris en algemeen directeur

  E-mailadres: j.hennip@krimpenerwaard.nl

  De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het College van B&W. Hij draagt zorg voor een goede uitvoering van het beleid, de bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling.

  De gemeentesecretaris is tevens directeur van de gemeente Krimpenerwaard en is daarmee verantwoordelijk voor de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Ook is hij WOR bestuurder.