In juni 2021 heeft de gemeente een enquête uitgezet onder de mkb-ondernemers in de Krimpenerwaard. In totaal is deze enquête 54 keer ingevuld, waarvan 14 keer door een bedrijf met één medewerker (26%). Door de lage respons zijn de uitslagen niet representatief en kunnen er alleen indicaties uit de uitkomsten gehaald worden.

Resultaten enquête

Thema’s in de enquête waren dienstverlening, duurzaamheid, personeel, uitbreiding en corona. Een korte samenvatting van de resultaten:

Dienstverlening

De gemeente krijgt voor de dienstverlening de volgende beoordelingen:

  • Bereikbaarheid: 6.4
  • Snelheid van dienstverlening: 5.7
  • Begrip voor ondernemers: 6.1
  • Deskundigheid: 6.0
  • Afstemming en overleg met ondernemers: 5.0

De gemeente Krimpenerwaard krijgt een 6.5 als rapportcijfer voor het ondernemersklimaat.

Uitbreiding

De ondervraagden geven de volgende beoordelingen over de vestiging van hun bedrijf.

  • De fysieke bereikbaarheid: 7.5
  • De digitale bereikbaarheid: 7.9
  • De uitstraling van het omliggende terrein: 6.8
  • Duurzaamheid: 6.8
  • Organisatiegraad op bedrijventerreinen: 6.8

Van de ondervraagde geeft 22% aan in de nabije toekomst te willen uitbreiden, waarvan 19% in de Krimpenerwaard.

Gevolgen van de coronacrisis

De helft van de ondervraagden (47%) geeft aan dat de coronacrisis een negatieve financiële impact heeft op de bedrijfsvoering. Meer dan de helft (59%) heeft geen gebruik gemaakt van de steunmaatregelen.

Vragen of meer informatie

Heeft u een vraag over de uitslag van deze enquête? Of wilt u de factsheet met de resultaten van de ondernemersenquête ontvangen? Stuur dan een e-mail naar A.Paijens@krimpenerwaard.nl of bel naar 06 - 22 58 34 94.