De bestrating en riolering in het projectgebied De Wielewaal en Klaver zijn toe aan een opknapbeurt. De riolering is verouderd, de wegen zijn verzakt en ook het groen kan een flinke opknapbeurt gebruiken. Samen met het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) werken we aan de voorbereiding van dit project.

Voorbereiding

In het najaar van 2019 is de voorbereiding voor het project gestart. Dit betekent dat er onderzoeken zijn uitgevoerd en is bepaald welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Ook heeft er in februari 2020 een informatieavond plaatsgevonden. Tijdens deze informatieavond zijn de plannen gepresenteerd. Er is tijdens deze avond mogelijkheid geweest om ideeën en suggesties in te brengen. 

Ideeën en suggesties

De suggesties die tijdens de bewonersavond zijn gegeven, worden zo veel mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Voorbeelden van ideeën die meegenomen worden in het definitief ontwerp zijn het plaatsen van een spiegel bij de uitgang van de speeltuin aan de Klaver en het plaatsen van verlichting in het achterpad van de Wielewaal. 

Tekeningen

Onderaan deze pagina vindt u de tekeningen van het voorlopig ontwerp. In de ontwerptekening ziet u het algemene ontwerp, met onder andere de verschillende soorten bestrating. In het groenplan kunt u zien welke bomen en planten er terugkomen. In de ophoogtekening ziet u met hoeveel centimeter de straten worden opgehoogd en in de verlichtingstekening ziet u welke lantaarnpalen geplaatst worden. 

Planning

Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitief ontwerp. Normaalgesproken wordt het definitief ontwerp tijdens een tweede informatieavond met u gedeeld worden. Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus, is het nog onzeker of er een tweede informatieavond georganiseerd wordt. Wanneer we hier meer duidelijkheid over hebben, nemen we contact op met de bewoners. De start van de uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020. 

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Heeft u vragen over het project? We horen graag van u. De projectleider voor dit project is Marco Duijzer en de projectmedewerker is Madelon van der Kemp.


Telefoon: 140182 
E-mail: openbarewerken@krimpenerwaard.nl