Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

De gemeente vervangt en hoogt de bestrating in de openbare ruimte op. Het onderhoud en het ophogen van de tuinen valt onder de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar. Het advies van de gemeente is om gelijktijdig met de werkzaamheden in het openbaar gebied uw tuin op te hogen. 

Naast het ophogen van het gebied worden ook de riolering en de huisaansluitingen in de wijk vervangen. Om ook uw huisaansluiting te kunnen vervangen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij zullen u verzoeken obstakels, zoals hekjes en groen, nabij uw huisaansluiting (tijdelijk) te verwijderen.

Indien u huurder bent van een woning, wordt u hierover geïnformeerd door de verhuurder.

Reconstructie_poorthuisstraat_en_voorgracht

 

Uitslag enquête speeltuin

Het winnende ontwerp van de enquête voor de speeltuin aan de Poorthuisstraat in Bergambacht is geworden ontwerp 1 van BoerPlay.

    Planning

    Uitvoering werk: t/m 2e kwartaal 2021

      Contact en informatie

      Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u bellen met de projectleider, de heer Rolf Bos, via telefoonnummer 14 0182. Ook kunt u ons bereiken per e-mail: projecten@krimpenerwaard.nl.