Op 31 oktober 2017 stelde de gemeenteraad het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vast. In dit plan staan de investeringen die wij als gemeente in de komende jaren in de buitenruimte gaan doen. Dit vormt dan ook de basis voor het op orde brengen van de buitenruimte in de gemeente.

Een van de projecten die wij gaan aanpakken is het projectgebied Lorentzweg, Jan Ligthartstraat, Kamerlingh Onnessingel, Piersonstraat, Berlagestraat en Schaepmanstraat in Lekkerkerk.

Werkzaamheden

De bestrating en riolering in het projectgebied zijn toe aan een opknapbeurt. Samen met het Ingenieursbureau Krimpenerwaard werken wij aan de voorbereiding van dit project. Momenteel worden de eerste onderzoeken uitgevoerd, die straks de basis vormen voor de plannen in de wijk. In deze plannen worden straks de werkzaamheden opgenomen die wij gaan uitvoeren aan de riolering, openbare verlichting, het groen en de inrichting van de wijk.

Heeft u ideeën en/of suggesties laat het ons weten. Dit kan via het e-mailadres openbarewerken@krimpenerwaard.nl

Planning

In het voorjaar van 2019 was het Definitief Ontwerp (DO) van het project via de website en een extra bewonersbrief openbaar. Op 1 augustus 2019 heeft de nationale openbare aanbesteding plaats gevonden en op 7 oktober 2019 staat de inloopavond uitvoeringsfase in de agenda. Naast de gemeente Krimpenerwaard en IBKW zal de aannemer hierbij ook aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. De uitnodiging voor deze inloopavond volgt nog! U bent uiteraard harte uitgenodigd.

Inmiddels is het project bijna 1 jaar in uitvoering en is er veel werk uitgevoerd. Niet alleen door de gemeente Krimpenerwaard en aannemer Molenaar Bergambacht, maar ook door Qua Wonen. Er wordt nog altijd gewerkt op basis van de faseringtekening. In het najaar van 2020 wordt het groen op basis van het groenplan ook in uitvoering genomen. Verwachting is dat het hele project eind 2020 gereed is. Dat is enkele maanden eerder dan verwacht.

Contact en informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens: