De bestrating en riolering in het projectgebied Heemraadsweg en omgeving zijn toe aan een opknapbeurt. De riolering is verouderd, de wegen zijn verzakt en ook het groen kan een flinke opknapbeurt gebruiken.

In het voorjaar van 2020 zijn we begonnen met de voorbereidingen van het project. Tijdens een digitale informatieavond is er een voorlopig ontwerp aan u gepresenteerd. Inmiddels zijn de technische voorbereidingen afgerond, is de aannemer bekend die de werkzaamheden gaat uitvoeren en is er een planning voor de uitvoering gemaakt. 

Eerste deel van de Heemraadsweg

De bestrating van de Heemraadsweg voor de woningen met huisnummers 4, 6 en 8 zou in eerste instantie niet vernieuwd worden. Uiteindelijk is er gekozen om dit stukje weg alsnog mee te nemen. Dit betekent dat hier, net als in de rest van de wijk, de riolering wordt vervangen, de grond wordt opgehoogd en de bestrating wordt vernieuwd.

Speeltuin

Ook de speeltuin aan de Sportlaan wordt vernieuwd. Wij hebben u gevraagd om mee te denken over de inrichting van de speeltuin. De winnaar van deze enquête is het ontwerp van Eibe geworden. Dit ontwerp wordt uitgevoerd.

 

Fasering en planning

De aannemer start na de bouwvakvakantie (eind augustus) met de werkzaamheden. Om de overlast voor u zo veel mogelijk te beperken, werken we in fasen volgens onderstaande tekening. De planning is onder voorbehoud van wijzigingen. Wij doen ons best om zoveel mogelijk volgens planning te werken maar hebben geen invloed op eventuele vertragingen door bijvoorbeeld lange levertijden van materialen of weersomstandigheden. De planning wordt op de projectpagina zo veel mogelijk up-to-date gehouden en bij grote wijzigingen in de planning wordt u per brief geïnformeerd. Ook worden
er op verschillende plekken werkzaamheden uitgevoerd door de netbeheerders. Deze werkzaamheden worden voor de werkzaamheden van de gemeente uitgevoerd.

Wanneer de werkzaamheden bij u beginnen, wordt u hierover geïnformeerd.

Vak 1

Parkzicht alle huisnummers

 • Riolering: augustus 2021 – september 2021
 • Verharding: oktober 2021 – december 2021

Vak 2

Burgemeester de Zeeuwlaan even huisnummers 8 tot en met 26
Burgemeester de Zeeuwlaan oneven huisnummers 1 tot en met 45

 • Riolering: september 2021 – oktober 2021
 • Verharding: december 2021 – februari 2022

Vak 3

Burgemeester de Zeeuwlaan even huisnummers 2 tot en met 6
Sportlaan oneven huisnummers 5 tot en met 19 achterpad
Sportlaan oneven huisnummers 21 tot en met 29 voorzijde en achterpad
Sportlaan oneven huisnummers 44 tot en met 56 voorzijde en achterpad

 • Riolering: oktober 2021
 • Verharding: februari 2022 – maart 2022

Vak 4

Sportlaan even huisnummers 2 tot en met 16 voorzijde en achterpad
Sportlaan oneven huisnummer 5 tot en met 19 voorzijde
Sportlaan even huisnummers 22 tot en met 36 voorzijde en achterpad

 • Riolering: oktober 2021 – november 2021
 • Verharding: maart 2022 – mei 2022

Vak 5

Heemraadsweg even huisnummers 26 tot en met 38

 • Riolering: november 2021 – december 2021
 • Verharding: mei 2022 – juni 2022

Vak 6

Heemraadsweg even huisnummer 4 tot en met 24

 • Riolering: december 2021 – januari 2022
 • Verharding: juni 2022 – september 2022

De rioolhuisaansluiting wordt vervangen

De riolering wordt in de gehele wijk vervangen. Ook de huisaansluitingen worden vervangen. De huisaansluiting is de rioolbuis van uw woning naar het hoofdriool en ligt in uw tuin. Om de huisaansluiting te kunnen vervangen is het nodig dat de gemeente werkzaamheden uitvoert in uw tuin. Uiteraard doen wij dit in overleg met u. Voordat de werkzaamheden bij u in de tuin beginnen wordt u hier over geïnformeerd. Wij vragen u om plantenpotten en andere eigendommen rondom de huisaansluiting aan de kant te zetten voordat de werkzaamheden in uw tuin starten. U kunt de toezichthouder vragen om advies.

De openbare ruimte wordt opgehoogd

Dit is de grond die in eigendom is van de gemeente. Het ophogen van de tuinen is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de woning. Op de ophoogtekening kunt u zien wat de ophoging bij u in de straat ongeveer zal zijn. Hiermee kunt u een inschatting maken hoeveel centimeter uw tuin opgehoogd moet worden. Wij adviseren u om gelijktijdig of direct na de werkzaamheden uw tuin op te (laten) hogen. Wij vragen u om planten en struiken rond de erfgrens weg te halen of kort te snoeien, zodat we er goed bij kunnen. 

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

Het vervangen van het riool en het vernieuwen van de weg zou mogelijk een aantal tijdelijke gevolgen voor u kunnen hebben. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk elders moet parkeren of dat u het huishoudelijke afval tijdelijk ergens anders moet aanbieden. Door te werken in fases proberen we de overlast tot een minimum te beperken.

En dan… de tuin!

Wanneer de werkzaamheden in de straat afgerond zijn, is er een mooi moment om uw tuin op te knappen. Een tuin met minder tegels en met meer groen helpt mee met het verkleinen van de effecten van klimaatverandering. Ook zorgt een groene tuin voor een betere opvang van regenwater, meer
ontspanning en minder hittestress.

Tips om zelf aan de slag te gaan:

 • Vang regenwater op met een regenton
 • Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin
 • Plant verschillende soorten groen
 • Maak uw dak groen
 • Vraag bij lokale tuincentra of hoveniers om advies

Kijk voor meer informatie over het belang van een groene tuin op www.duurzaamkrimpenerwaard.nl

Contact en informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stel ze gerust, we helpen u graag. 

Contactpersoon tijdens werkzaamheden

Bij meldingen tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder Marien van Herk via telefoonnummer 0622202386. 

Aannemer

De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is A. Molenaar B.V. 

Contact met de gemeente

Bij overige vragen of opmerkingen kunt u het contactformulier invullen. Ook kunt u ons bereiken per e-mail en telefoon.

Contactformulier project Heemraadsweg 

De projectleider voor dit project is Jack de Jong en de projectmedewerker is Madelon van der Kemp.