bedrijventerrein de wetering

Op het huidige bedrijven terrein de Wetering in Bergambacht vindt er sinds het voorjaar 2018 groot onderhoud plaats. Wij vervangen de riolering en het asfalt. Op sommige locaties moet flink opgehoogd worden. Wij werken hierbij met lichtgewicht ophoogmaterialen, zoals bims en piepschuim.

Actuele stand van zaken

In het voorjaar van 2018 is gestart met het noordelijk deel van de rijbaan richting garage Terlouw. Deze werkzaamheden zijn in de zomer van 2018 voltooid. Vervolgens is gestart met het kruispunt Timmer-fabriekstraat / Transportstraat bij Hubo. In het najaar van 2018 is verder gegaan met de die delen die niet aan de doorgaande route liggen. Dit is deelgebied 4 uit de bijlage “deelgebieden”.

Inmiddels is het bedrijventerrein aan de oostelijke zijde ontsloten en is begonnen met de doorgaande route (deelgebied 1 uit de bijlage “deelgebieden”).

In de bijlage “bedrijventerrein (planning)” vindt u de geplande tijdsindeling van de werkzaamheden. Wij werken vanuit de oostelijke richting naar het westen (van rechts naar links).

Zie voor meer informatie over de deelgebieden de documenten onderaan deze pagina. 

Duur van het project

De verwachting is dat het gebied na de zomer van 2019 gereed is.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met projectleider de heer Marcel de Mooij. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0182. Heeft u vragen over de uitvoering dan kunt u contact op nemen met opzichter Marien van Herk van IBKW  op 06 2220 2386