De bestrating en riolering in het projectgebied Agterpoort zijn toe aan een opknapbeurt. De riolering is  hier verouderd, de wegen zijn verzakt en ook het groen kan een flinke opknapbeurt gebruiken. Samen met het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) werken we aan de voorbereiding van dit project.

Informatiebijeenkomst Definitief Ontwerp 

agterpoort

Met de ideeën en opmerkingen die we hebben ontvangen van bewoners tijdens onder andere de informatieavonden is het definitief ontwerp voor het project opgesteld. Op 5 maart 2020 was er een inloopavond waar de bewoners van de Agterpoort dit ontwerp konden bekijken. Ook kon er kennis gemaakt worden met de aannemer en toezichthouder van het project. 

Gebruik van gemeentegrond

Eén van de onderwerpen die we in het project tegenkomen is het gebruik van gemeentegrond. In verschillende situaties is een gedeelte van de voortuin eigendom van de gemeente. Graag willen wij dit samen met de betrokkenen definitief regelen. De afgelopen periode hebben wij als gemeente over dit onderwerp verschillende gesprekken gevoerd met bewoners van de wijk. De gesprekken over dit onderwerp lopen nog en worden de komende periode voortgezet. Het regelen is van belang om rechtszekerheid te bieden aan zowel de bewoners als ook de gemeente. Hiermee voorkomen we dat er bij een volgende reconstructie opnieuw dezelfde vragen ontstaan. Binnenkort wordt er contact opgenomen met de betrokkenen. Heeft u vragen hierover? Neemt u dan contact op met de heer C. van Deijzen of mevrouw E. van Steel via tel. 14 0182.

Wat is de planning?

In april 2020 start Stedin met de werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de wijk. Deze werkzaamheden duren tot het einde van 2020. Aansluitend wordt er door de aannemer gestart met het vervangen van de riolering en het ophogen van de wijk. 

Wilt u meer informatie? 

Heeft u vragen over het project? Of blijft u graag op de hoogte? Bel of mail dan gerust:
•    Bel met de toezichthouder, Marien van Herk via telefoonnummer 06-22 20 23 86
•    Bel met de projectleider, Clemens van der Velde via telefoonnummer 14 0182. 
•    Stuur een e-mail naar openbarewerken@krimpenerwaard.nl