HOME  |  Nieuwsberichten  |  Uitnodiging 'Meedenken gebiedsbod versterken leefbaarheid in Krimpenerwaard'

Uitnodiging 'Meedenken gebiedsbod versterken leefbaarheid in Krimpenerwaard' (25-02-2019)

MIRT- verkenning tweede oeververbinding Krimpenerwaard

Wij nodigen u van harte uit voor een inwonersbijeenkomst om met ons mee te denken en te praten over het gebiedsbod versterken leefbaarheid in de Krimpenerwaard.

MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam

Om de bereikbaarheid en concurrentiekracht van de regio te verbeteren heeft het Rijk samen met de regio een verkenning gedaan naar mogelijkheden om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Een van de mogelijkheden is een nieuwe verbinding vanaf het knooppunt A16 - A15 – A38 via de Krimpenerwaard naar het oosten. Zie hieronder voor meer informatie over de MIRT-verkenning.

Uitdagingen en kansen van de regio

Naast de bereikbaarheid van de regio zijn ook de energietransitie, voldoende woningen en werkgelegenheid en natuur- en recreatievoorzieningen uitdagingen voor de gemeenten in de Krimpenerwaard. Dit biedt echter ook kansen voor leefbare en duurzame gemeenten, waar iedereen met plezier woont, werkt en recreëert. Samenwerking met Rijk, provincie en regio in een zo geheten gebiedsbod voor deze nieuwe verbinding biedt mogelijkheden om deze kansen te realiseren.

Denkt u mee over het gebiedsbod?

De afgelopen periode is al veel nagedacht over hoe de Krimpenwaard er in de toekomst uit kan zien. Dit heeft onder meer geleid tot het Panorama Krimpenerwaard: een breed gedragen burgerinitiatief met een heldere visie voor Krimpenerwaard en de omgeving. Het gebiedsbod biedt kansen om deze ideeën verder uit te werken. Daarom vragen we u mee te denken over de invulling van het gebiedsbod.

Komt u ook? Meldt u zich dan aan via het mailadres: gebiedsbod@krimpenerwaard.nl o.v.v. uw naam en de datum waarop u komt.
 

Datum                       Locatie

Donderdag 7 maart 2019           Cultuurhuis, De Markt 201, Krimpen aan de Lek

Maandag 11 maart 2019           Zalencentrum de Waard Meidoornstraat 7, Bergambacht

Woensdag 13 maart 2019         Concordia. Concordiaplein 1, Haastrecht

Tijdstip voor alle data: 19.30 - 22.00 uur (inloop om 19.15 uur).