HOME  |  Nieuwsberichten  |  Ruimen van graven op de begraafplaats Bergambacht

Ruimen van graven op de begraafplaats Bergambacht (22-10-2018)

Dit item is verlopen op 17-12-2018.

Op donderdag 1 november a.s. zal de gemeente op begraafplaats Bergambacht een aantal graven ruimen. Het gaat hier om graven waarvan de recht/belanghebbende de rechten niet heeft verlengd/afstand heeft gedaan wil laten herbegraven of waar geen andere bestemming is aan gegeven.

De ruiming is noodzakelijk omdat er anders over een aantal jaren geen ruimte is voor nieuwe graven. Ruimen houdt in dat de stoffelijke resten uit de graven in een verzamelgraf op de begraafplaats worden begraven of wanneer gewenst herbegraven in een bestaand of nieuw eigengraf. De gemeente heeft alle recht- belanghebbenden - voor zover de adresgegevens bekend zijn - de vraag voorgelegd wat zij met het graf en/of de stoffelijke resten willen doen.


De begraafplaats Bergambacht is op 1 november gedeeltelijk gesloten tussen 7.00 en 17.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. Punt, via 140182 of openbarewerken@krimpenerwaard.nl.