HOME  |  Nieuwsberichten  |  Provincie maait anders, voor meer insecten

Provincie maait anders, voor meer insecten (25-01-2019)

De provincie Zuid-Holland maait in 2019 de provinciale bermen in de provincie anders. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creƫren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig.

Vanaf dit jaar worden alle provinciale wegbermen in de provincie Zuid-Holland volgens een nieuwe maaimethode (ecologisch maaien) gemaaid. In uw gemeente Krimpenerwaard werd deze nieuwe maaimethode al toegepast. Door minder te maaien krijgen gras en bloemen meer kans om te groeien en hun zaden te verspreiden. Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. De stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden vaker gemaaid. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten.

Ongewenste plantensoorten

Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook ongewenste plantensoorten, zoals akkerdistels, komen op sommige plekken tijdelijk hoog te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, kijkt de provincie hoe ze deze planten het beste kan bestrijden.

Bijenhotels

Daarnaast plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op geschikte plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden.

Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei

Foto van Bloemen in de berm