HOME  |  Nieuwsberichten  |  Parkeerplaats bij Loetbos opnieuw ingericht

Parkeerplaats bij Loetbos opnieuw ingericht (20-02-2019)

Vanaf 1 maart wordt de parkeerplaats bij het Loetbos (bij de Hendrikshoeve) opnieuw ingericht. De parkeerplaats is enkele weken gesloten. In de nieuwe situatie is de parkeerplaats alleen toegankelijk voor fietsers en mensen met invalidenauto’s.

Auto’s naar parkeerplaatsen Kerkweg

De nieuwe ingerichte parkeerplaats biedt ruimte aan circa vijftig fietsen en drie invalidenauto’s. Auto’s moeten parkeren op de nabijgelegen parkeerplaatsen aan de Kerkweg. Ook van daaruit zijn het bos en de Hendrikshoeve snel en eenvoudig te bereiken.

Overzicht en veiligheid

Met deze veranderingen wordt er een overzichtelijke en veiligere situatie gecreëerd waarbij zowel fietsers als autobezitters zich welkom blijven voelen in het Loetbos. Bewoners aan de Loet ervaren ook minder overlast van de toenemende bezoekersaantallen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een aantrekkelijker Loetbos met nieuwe wandelroutes, zitelementen, speelplekken en een duidelijk herkenbare entree.

Kwaliteitsimpuls

De werkzaamheden vormen onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Groenalliantie Midden-Holland met als doel de recreatiegebieden in het Groene Hart beter te laten aansluiten bij de wensen van de huidige recreant. De provincie Zuid-Holland draagt financieel bij aan de kwaliteitsimpuls. Staatsbosbeheer is als beheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Samenwerking vindt plaats met gemeenten, waterschappen, omwonenden en andere belanghebbenden uit de omgeving om projecten gezamenlijk te realiseren en/of te onderhouden. Meer info: www.heerlijkbuiten.nl