HOME  |  Nieuwsberichten  |  Openbare besluitenlijst op overheid.nl

Openbare besluitenlijst op overheid.nl (10-07-2018)

Dit item is verlopen op 28-09-2018.

Het college vergadert iedere week. Tijdens deze vergaderingen neemt het college een aantal besluiten. Deze besluiten komen in een besluitenlijst. Tijdens de volgende vergadering stelt het college deze lijst vast. De besluitenlijst is dan openbaar. Deze openbare besluitenlijst wordt vanaf juli 2018 gepubliceerd op de website van Overheid.nl.