HOME  |  Nieuwsberichten  |  Omgevingstest Zuid-Holland

Omgevingstest Zuid-Holland (10-07-2018)

Dit item is verlopen op 27-09-2018.

1 juli is ‘De Grote Omgevingstest Zuid-Holland’ gestart. Dit onderzoek richt zich op inwoners van heel Zuid-Holland en heeft als doel te achterhalen hoe inwoners wonen en wat zij daarbij belangrijk vinden. De gemeente Krimpenerwaard doet mee omdat de uitkomsten belangrijk zijn voor de toekomstige bouw van nieuwe woningen en de inrichting van de omgeving. Dit betekent dat inwoners van onze gemeente een uitnodigingsbrief van I&O Research ontvangen kunnen hebben de afgelopen weken. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u toch meedoen? Kijk dan op www.startvragenlijst.nl/dgot. De vragenlijst staat open tot en met maandag 16 juli.

De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 cadeaubonnen van € 25,- verloot. De privacy van deelnemers is gewaarborgd volgens de nieuwe privacywetgeving (AVG). De antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor De Grote Omgevingstest.