HOME  |  Nieuwsberichten  |  Natuurplannen worden concreet

Natuurplannen worden concreet (04-12-2017)

Dit item is verlopen op 23-02-2018.

Bestuurders op pad in Oudeland Zuid

Wethouder Pieter Neven bezocht 30 november, samen met hoogheemraad Dorenda Gerts (hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard) en gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland) natuurgebied Oudeland Zuid. Zij lieten een voorbeeld zien van nieuwe natuur, die in de Krimpenerwaard komt. Begin november stelde de provincie 24,4 miljoen euro extra beschikbaar voor de aanleg hiervan. Daarmee worden de plannen voor het realiseren van 2.250 hectare natuur in de Krimpenerwaard haalbaar en betaalbaar.

Oudeland Zuid is het afgelopen jaar door het hoogheemraadschap ingericht als natuurgebied, net als de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse. Dorenda Gerts: ”Met 500 hectare is het een aanzienlijk deel van de 2.250 hectare nieuwe natuur die in de Krimpenerwaard komt. In Oudeland Zuid zie je dat het werkt: al snel bloeiden er nieuwe planten en kreeg het riet langs de waterkant een kans. Ook broedden er grutto’s. Voor de wandelaar is er – buiten het broedseizoen – een laarzenpad.”

Agrariërs helpen

Pieter Neven, voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard, is blij met het extra geld van de provincie. “Met dit geld kunnen we agrariërs helpen. Agrariërs die zelf aan de slag willen gaan met natuur op hun grond, kunnen subsidies krijgen voor inrichting en beheer. Ook is er nu geld voor afwaardering  van de grond. Agrariërs die niet mee kunnen of willen doen aan de natuurplannen, kunnen we uitkopen tegen volledige schadeloosstelling.”

In gesprek

Ook gedeputeerde Han Weber is tevreden met de ontwikkelingen. “Met het extra geld kunnen kan doorgepakt worden. Er is afgesproken om in 2021 de natuurgebieden ingericht te hebben. Die datum lijkt nu haalbaar. We zijn met alle grondeigenaren in gesprek over de ontwikkelingen en zoeken met hen naar goede oplossingen voor de toekomst.”