HOME  |  Nieuwsberichten  |  Mogelijkheid aanvragen donatie uit opbrengst textielinzameling

Mogelijkheid aanvragen donatie uit opbrengst textielinzameling (10-12-2018)

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Het textiel in de gemeente Krimpenerwaard wordt ingezameld door Sympany. Jaarlijks keert Sympany een deel van de opbrengst van het ingezamelde textiel uit aan door de gemeente aangewezen lokale goede doelen/ instellingen.

De lokale goede doelen/instellingen kunnen hiervoor een aanvraag doen. Voor 2018 stelt Sympany weer een donatiebedrag ter beschikking.

Tussen 27 december 2018 en 31 januari 2019 kunnen aanvragen worden ingediend.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een donatie, moeten de lokale goede doelen/instellingen het aanvraagformulier volledig invullen. Elk donatieverzoek wordt door de gemeente beoordeeld. Alle aanvragen voor een donatie uit de textielopbrengst in de gemeente Krimpenerwaard worden getoetst aan de vastgestelde criteria. Het aanvraagformulier en alle voorwaarden staan op www.krimpenerwaard.nl/donatietextielopbrengst.

Aanvragen donatie

Het aanvraagformulier is te downloaden via www.krimpenerwaard.nl/donatietextielopbrengst en is verkrijgbaar bij het Klant Contact Centrum in Stolwijk. Aanvragen voor donatie kunnen schriftelijk ofl per e-mail worden ingediend. Postbus 51, 2820 AB Stolwijk t.a.v. afdeling Openbare Werken of e-mail: info@krimpenerwaard.nl t.a.v. afdeling Openbare Werken De aanvraag, inclusief de gewenste bijlagen, kunt u tot 31 januari 2018 indienen. Aanvragen die na deze datum binnenkomen,  worden niet meegenomen in de beoordeling.