HOME  |  Nieuwsberichten  |  Mogelijke fout in reisdocumenten

Mogelijke fout in reisdocumenten (16-07-2018)

Dit item is verlopen op 29-09-2018.

De leverancier van Nederlandse reisdocumenten bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft gemeld dat er een technisch probleem is ontstaan bij de productie van paspoorten en identiteitsbewijzen. Het probleem betreft één van de 23 echtheidskenmerken in het reisdocument. Hoewel het onderzoek nog loopt, is al wel duidelijk dat dit technische probleem zich heeft voorgedaan tijdens de maanden april 2018 tot en met juni 2018.

Persoonlijke brief

De RvIG heeft op 12 juli 2018 een persoonlijke brief verstuurd aan inwoners die een reisdocument met een mogelijke productiefout bezitten. Inwoners die een brief hebben gekregen van de RvIG kunnen een app downloaden (BZK-ID) om een controle uit te voeren of het reisdocument correct is. Mocht dit niet lukken dan kan men, zonder afspraak, naar het gemeentehuis komen om het reisdocument te laten controleren.

De reisdocumenten zijn geldig om mee te reizen. De grenscontroles zijn op de hoogte gebracht van de mogelijke fout in de reisdocumenten. Als uw document behoort tot de groep waarbij een productiefout is gemaakt, dan kan kosteloos een nieuw document worden aangevraagd bij de gemeente.

Centraal telefoonnummer: 0800-0201046

Er is een centraal telefoonnummer ingesteld voor mensen die in de periode van april tot en met juni een reisdocument hebben aangevraagd. Hier kunt u terecht met algemene vragen over het reisdocument en vragen over de controle-app: BZK-ID. U kunt ook een e-mail sturen naar mijnreisdocumenten@rvig.nl.

Meer informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/reisdocument.