HOME  |  Nieuwsberichten  |  Meerjarige ambities verwerkt in begroting 2019

Meerjarige ambities verwerkt in begroting 2019 (01-10-2018)

Dit item is verlopen op 01-01-2019.

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft het collegeprogramma Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler 2018-2022 en de begroting 2019 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college heeft de 23 speerpunten uit het Coalitieakkoord omgezet in concrete doelen waarmee zij de komende tijd aan de slag gaan. De begroting laat zien welke inspanningen dit vraagt en wat de financiële effecten hiervan in 2019 zijn. Dit is de eerste begroting die het college aanbiedt na de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2018.

Onze koers

Er is een coalitie gevormd met de VGBK, VVD, CU en D66. Zij hebben het Coalitieakkoord ‘’Met ambitie samen verder‘’ opgesteld. Hierin zijn de 23 politieke speerpunten voor de komende vier jaar bepaald. Het college heeft deze speerpunten nader uitgewerkt in concrete doelen voor de aankomende vier jaar. Deze zijn verwerkt in het Collegeprogramma 2018-2022 Krimpenerwaard: duurzamer en vitaler. Leidend hierbij zijn de uiteindelijk te realiseren doelen en een meerjarig sluitende begroting.

Doelen

Enkele doelen waar wij de komende tijd mee aan de slag gaan zijn:

  • Verbeteren van de (digitale) dienstverlening.
  • Een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Krimpenerwaard.
  • Meer stimuleren en faciliteren van (overheids) participatie.
  • Effectievere ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben
  • Meer duurzame energie.

Begroting 2019

Wethouder Boere: ‘’Het college is er in geslaagd een meerjarig sluitende begroting te presenteren. Alle opgaves uit het Collegeprogramma 2018-2022 kunnen worden uitgevoerd zonder dat er ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. De woonlastendruk voor inwoners stijgt slechts beperkt ten opzichte van  2018. Daar zijn we als college heel content mee.’’

In 2019 sluit de begroting met een plus van € 123.000. Dit loopt op naar € 1,4 miljoen in 2022. Voor de uitvoering van het Collegeprogramma vanaf 2020 zijn ook middelen nodig. Aan de raad wordt dan ook voorgesteld om de positieve saldi toe te voegen aan de Algemene reserve van de gemeente, zodat ze de komende jaren kunnen worden ingezet.

Behandeling Begroting en Begrotingsmarkt

Op donderdag 4 oktober wordt de begroting 2019 aan de Raad gepresenteerd. Hierna kunnen op een informatieve begrotingmarkt raadsleden en inwoners vragen kunnen stellen over onze ambities en de bijbehorende begroting. De markt vindt plaats van 20.00u tot 22.00u op het gemeentekantoor in Lekkerkerk.

De Raad behandelt de begroting op dinsdag 13 november vanaf 16.00u. Ook deze vergadering vindt plaats op het gemeentekantoor in Lekkerkerk.