HOME  |  Nieuwsberichten  |  Mantelzorgpas niet meer geldig per 1 juli 2019

Mantelzorgpas niet meer geldig per 1 juli 2019 (18-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Als waardering voor de mantelzorgers heeft de gemeente in de afgelopen jaren mantelzorgpassen uitgegeven. De gemeente heeft besloten de mantelzorgers op een andere manier te waarderen en te stoppen met de mantelzorgpas. 

Nu de pas straks niet meer geldig is, is het belangrijk dat de pashouders het tegoed op de passen gaan besteden. De pas is definitief niet meer geldig per 1 juli 2019. U heeft dus nog ruim de gelegenheid om het tegoed op de pas op te maken. Kijk voor meer informatie op de website van de mantelzorgpas www.samenindekrimpenerwaardpas.nl of neem contact op met de Welzijnsstichting bij u in de buurt.

Vrijwilligerspas niet meer geldig per 31-12-2018

In 2018 heeft de gemeente als waardering voor de vrijwilligers de vrijwilligerspas uitgegeven. Dit was voor de periode van 1 jaar. Vrijwilligers die nog een tegoed op hun vrijwilligerspas hebben staan, moeten dit besteden voor 31-12-2018. Hierna vervalt het tegoed.