HOME  |  Nieuwsberichten  |  Japanse Duizendknoop in de Krimpenerwaard

Japanse Duizendknoop in de Krimpenerwaard (21-11-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Binnen onze gemeente is de Japanse duizendknoop op verschillende locaties gevonden. De Japanse Duizendknoop  is een diep wortelende plant, die zich snel uitbreidt. De stengels groeien horizontaal onder de grond  en kunnen overal naar boven komen. De plant groeit erg snel en kan voor grote schades zorgen aan natuur, wegen, dijken en gebouwen.

In 2018 heeft een inventarisatie plaatsgevonden op gemeentegrond en op de gronden van het waterschap. In het voorjaar van 2019 inventariseren we waar de plant groeit op particulierterrein. Mogelijk is dit in uw tuin of erf. Dit horen wij graag van u.

In de zomer van 2019 kijken we of én hoe de bestrijding van de plant plaats kan vinden, om te voorkomen dat er grote schades ontstaan.

Locatie doorgeven

Wanneer u vermoedt dat u de Japanse Duizendknoop in uw tuin heeft, kunt u dit doorgeven via onze MijnGemeenteapp, Hoofdcategorie: Groen, Subcategorie: Japanse duizendknoop).

We vragen u een foto toe te voegen, zodat wij kunnen bekijken of dit inderdaad het geval is. Bij twijfel komen we bij u langs om te beoordelen of het om de Japanse duizendknoop gaat.

Bestrijding

Om verder verspreiding te voorkomen kunt u de plant kort snoeien. Het gesnoeide afval mag niet in de GFT container! Het snoeiafval van de Japanse Duizendknoop moet in de restafval container. Om de plant niet terug te laten keren, moet de wortel  in zijn geheel zorgvuldig worden verwijderd (uitgegraven).

Wat doet de gemeente?

De gemeente bestrijdt de plant op eigen grond en zal voornamelijk mechanisch verwijderen en dus de wortels uitgraven. Op dit moment wordt een landelijke protocol opgesteld wat medio 2019 opgeleverd moet gaan worden. De gemeente wacht die richtlijn af en zal deze meenemen in haar aanpak.

Meer informatie kunt u vinden op onze website www.krimpenerwaard.nl/duizendknoop. Daar kunt u ook de melding doen via het meldingsformulier.