HOME  |  Nieuwsberichten  |  Informatie voor de omgevingsvisie aangescherpt

Informatie voor de omgevingsvisie aangescherpt (02-10-2018)

Dit item is verlopen op 12-12-2018.

Stimuleren we regionale woningbouw om de kernen te versterken? – Willen we grootschalige bedrijvigheid in de Krimpenerwaard? – Moeten we vol inzetten op recreatie en toerisme? – Welke kant moeten we op met zorg, bodemdaling en landschap? – Willen we behouden of vernieuwen?

Over deze onderwerpen en meer hebben ruim 60 inwoners, ondernemers en organisaties gepraat. Dat gebeurde tijdens het wereldcafé Omgevingsvisie in Stolwijk op 27 september jl.. Afgelopen maanden hebben veel mensen hun mening gegeven over wat ze willen behouden en wat ze veranderd willen hebben in de Krimpenerwaard. Dat deden ze bij diverse bijeenkomsten, via een enquête (op website en via ansichtkaarten) en met vlogs. Tijdens het wereldcafé werd deze informatie gedeeld en kon men aangeven of de opgehaalde informatie herkend werd. Ook werden er op deze avond punten toegevoegd. Deze aangescherpte informatie wordt gebruikt bij het opstellen van de concept-omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Krimpenerwaard is het plan voor de toekomst van de Krimpenerwaard.   

De opgehaalde informatie kunt u vinden op www.krimpenerwaard.nl/omgevingsvisie. Was u er niet bij op 27 september en wilt u graag doorgeven wat er volgens u nog ontbreekt? Laat het ons weten via omgevingsvisie@krimpenerwaard.nl.