HOME  |  Nieuwsberichten  |  Gemeente onderzoekt locatie nieuwbouw Schoonhovens College en sporthal De Meent

Gemeente onderzoekt locatie nieuwbouw Schoonhovens College en sporthal De Meent (13-03-2019)

Kwalitatief goede onderwijshuisvesting, die duurzaam is en toekomstbestendig. Dat is waar de gemeente Krimpenerwaard verantwoordelijk voor is en ook veel waarde aan hecht. Voor sportaccommodaties geldt hetzelfde. 

Nieuwbouw vmbo-school en sporthal

Op dit moment ontwikkelen de gemeente en het schoolbestuur nieuwbouwplannen voor de vmbo-school van het Schoonhovens College aan de Vlisterweg. En omdat sporthal De Meent verouderd is en er de komende jaren veel onderhoud nodig is, wordt deze sporthal ook meegenomen in de planvorming. Het is voor de gemeente aantrekkelijk om beide plannen te combineren.

School en sporthal op een locatie

Onderzocht wordt wat de voor- en nadelen zijn van het bouwen van de school en sporthal op één locatie. Als mogelijke locatie voor nieuwbouw is de plek van de huidige sporthal in beeld. Gemeente en school trekken in dit nieuwbouwproject samen op. Onlangs is HEVO geselecteerd als een bureau dat zowel de school als de gemeente begeleidt bij het opstellen van een programma van eisen. Dat programma van eisen bepaalt voor een belangrijk deel hoe groot of hoe hoog zo’n gebouw wordt en hoeveel buitenruimte daarvoor nodig is. Als we dat weten kan bepaald worden waar in het gebied dit het beste gerealiseerd kan worden.   

Iedereen betrekken

We benaderen de komende tijd veel partijen om een bijdrage te leveren aan het onderzoek. In elk geval mogen de huidige huurders van de sporthal meedenken over de eisen die aan de sporthal gesteld worden. De direct omwonenden van zowel de sporthal als de school, komen aan de beurt zodra het over bouwhoogten en locaties gaat. Zij ontvangen daar een persoonlijke uitnodiging voor.