HOME  |  Nieuwsberichten  |  Extra geld voor gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar

Extra geld voor gezinnen met kinderen van 4 tot 18 jaar (10-04-2017)

Dit item is verlopen op 10-06-2017.

Op 4 april heeft het college van burgemeester en wethouders de eenmalige Kindregeling vastgesteld.  Deze regeling houdt in dat gezinnen met opgroeiende kinderen van 4 tot 18 jaar met een laag inkomen in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming van € 75,- per kind.

Het extra geld moet worden besteed aan de kinderen en bijdragen aan hun ontwikkeling. Voorbeelden van te vergoeden kosten zijn: (sport)kleding, schoolspullen, kosten van vervoer, een bijdrage in de aanschaf van een fiets, schoolexcursies, leesboeken of tijdschriften of andere activiteiten op het gebied van sport, kunst of cultuur.

Het geld moet binnen drie maanden na ontvangst aan het doel worden besteed. De aankoopbewijzen moet u goed bewaren, omdat u moet kunnen aantonen dat u het geld heeft besteed aan uw kind.

Voor wie?

De tegemoetkoming is bedoeld voor ouders met thuiswonende kinderen die op 31 maart 2017 in de leeftijd van 4 tot 18 jaar zijn. Deze ouders hebben een inkomen tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm.

Voor alleenstaande ouders geldt een inkomensgrens van € 1.081,07 per maand, voor gehuwden is dat € 1.544,38 per maand. Voor pensioengerechtigden, met jongere thuiswonende kinderen bedraagt de inkomensgrens € 1.214,55 voor alleenstaande ouders en € 1.658,87 voor gehuwden.

Daarnaast mag uw vermogen niet meer zijn dan maximaal € 11.880,--.

Aanvraag indienen tot en met 31 mei

Voldoet u aan de bovengenoemde voorwaarden, dan kunt u het aanvraagformulier toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor contact opnemen met het KlantContactCentrum via telefoonnummer 14 0182. Dit aanvraagformulier kunt u ook downloaden op de website www.krimpenerwaard.nl.

U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 mei 2017. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering?

Als u al een bijstandsuitkering ontvangt, dan hoeft u niets meer te doen. U ontvangt de bijdrage uiterlijk eind april automatisch op uw, bij de gemeente bekende, bankrekening. 

Meer informatie

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0182.