HOME  |  Nieuwsberichten  |  Elektrisch rijden in Krimpenerwaard

Elektrisch rijden in Krimpenerwaard (09-10-2018)

Dit item is verlopen op 28-12-2018.

De gemeente Krimpenerwaard stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving. Er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden met een elektrische motor.

Aanvragen: hoe gaat dat in zijn werk

Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Particulieren kunnen bij deze marktpartijen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun buurt.

Krimpenerwaard heeft momenteel een contract met Allego. Op www.allego.nl vindt u alle nadere informatie.
Aanbieder Allego overlegt met de laadpaal-aanvrager de mogelijke locatie, waarbij zij rekening houden met de criteria van de gemeente. Vervolgens leggen zij de locatie aan de gemeente voor. De gemeente let bij de beoordeling met name op spreiding, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied (zoals boomwortels). Na goedkeuring wordt een verkeersbesluit genomen. Vervolgens plaatst de gemeente bij de bewuste locatie dit bord:

Het verkeersbesluit wordt (voor dat het besluit in werking treedt) bekend gemaakt in de Staatscourant. De behandeling van een aanvraag duurt in totaal minimaal zes weken.
Als u dit bord ziet staan heeft iemand in uw omgeving via een commerciële aanbieder bij de gemeente een verzoek ingediend voor een laadpaal en is de bewuste locatie gekozen om deze te plaatsen. Bij de laadpaal wordt één parkeervak gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Het aankondigingsbord wordt in principe minimaal 3 weken geplaatst voordat het verkeersbesluit definitief is. U heeft dan voldoende tijd om een zienswijze in te dienen als u het niet eens bent met de locatie. De laadpaal wordt pas geplaatst nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld.

Huidige locaties laadpalen

Op www.oplaadpalen.nl kunt u precies zien op welke locaties in Krimpenerwaard laadpalen staan.

Boete

Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift 'Opladen elektrische voertuigen'. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten en aan het opladen zijn, mogen daar geparkeerd staan. Foutparkeerders riskeren een boete.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen over de laadpaal of de exacte locaties kunt contact opnemen met de heer M. de Mooij, tel 140182. Wilt u zienswijzen indienen dan kunt u contact opnemen met dhr. J. van der Heide, tel 140182.