HOME  |  Nieuwsberichten  |  Eindverslag informateur Elzinga

Eindverslag informateur Elzinga (04-12-2018)

De gemeenteraad heeft op 15 oktober de opdracht voor een externe verkenner/informateur vastgesteld.

Deze opdracht was “om in de meest brede zin te zoeken naar een coalitie die kan bogen op een zo breed mogelijk draagvlak in de raad” om te komen tot een “stabiel en bestuurskrachtig gemeentebestuur”.

De informateur, de heer Elzinga, heeft nu zijn eindverslag opgesteld.

Resultaat van de verkenning/informatie in de Krimpenerwaard is dat de huidige collegepartijen – VGBK, CU, VVD en D66 - graag met elkaar verder willen besturen. Dat betekent dat de vorming van een breed ander college om die reden is uitgesloten immers wanneer 15 van de 31 leden van de raad aangeven in ieder geval met elkaar een coalitie te willen vormen, is er met de andere 16 leden van de raad geen brede coalitie meer te vormen.

Informateur Elzinga heeft gezocht naar een meerderheidscoalitie die kan rekenen op een stevig draagvlak in de gemeenteraad. Aanbevolen wordt om eerst te bezien of Lokaal op 1 tot de coalitie zou kunnen toe treden. Als dat niet lukt zou met het CDA gesproken kunnen worden.

Tevens wordt aanbevolen om ook op andere wijze het draagvlak van het nieuwe college te verbreden en te vergroten en hiermee een aanvullende kwaliteitsimpuls te geven. Dit betreft onderwerpen die door diverse fracties in de gesprekken zijn ingebracht zoals bereikbaarheid en zichtbaarheid van het bestuur en samenlevingsparticipatie.

Op 11 december wordt het verslag van de informateur besproken in de gemeenteraad. Deze raadsvergadering begint om 19.00 uur met een toelichting van de heer Elzinga op zijn eindverslag.