HOME  |  Nieuwsberichten  |  Carbid schieten? Meld dit uiterlijk 17 december!

Carbid schieten? Meld dit uiterlijk 17 december! (03-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-12-2018.

Wilt u het oude jaar uitluiden met carbid? Dat mag, maar meld dit uiterlijk 17 december bij de gemeente. Denk tijdens het afschieten aan uw eigen veiligheid en die van anderen!

Net als vorige jaren gelden in de gemeente Krimpenerwaard regels voor het carbid schieten. We zetten er een aantal hieronder op een rij:

  • Carbid schieten mag op 31 december van tien uur 's morgens tot zonsondergang.
  • Op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing.
  • Op een afstand van 300 meter van een in gebruik zijnde voorziening voor het houden van dieren.
  • De melkbussen mogen niet groter zijn dan 50 liter.

Melden

Als u carbid wilt schieten op 31 december, moet u hiervan uiterlijk 17 december een melding doen bij het college van B&W via info@krimpenerwaard.nl. Bij deze melding moet ook worden toegevoegd:

  • Een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waarvandaan geschoten wordt.
  • Een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend.

Het college kan binnen 5 dagen na ontvangst van een melding besluiten om het carbid schieten te verbieden. De reden voor een verbod kan zijn dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komen.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met het team APV via tel. 14 0182 of e-mail: apv@krimpenerwaard.nl.