HOME  |  Nieuwsberichten  |  Bodemonderzoek naar stoffen PFAS en GenX in Krimpenerwaard

Bodemonderzoek naar stoffen PFAS en GenX in Krimpenerwaard (27-11-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Vanuit de fabriek van DuPont/Chemours in Dordrecht is in het verleden jarenlang PFAS uitgestoten. Deze stoffen zijn via de lucht verspreid en terechtgekomen op de bodem. Om te controleren of er ook sprake is van verspreiding naar de Krimpenerwaard is door adviesbureau Witteveen+Bos een bodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn nu bekend.

PFAS is de verzamelnaam voor duizenden soorten perfluorverbindingen. Vanuit de fabriek zijn vooral perfluoroctaanzuur (hierna: PFOA) en de latere vervanging daarvan, GenX, in het milieu terecht gekomen. In het bodemonderzoek zijn dan ook zowel PFAS als GenX meegenomen.

Lage gehalten

Uit het bodemonderzoek blijkt dat in de bodem inderdaad PFAS (met name PFOA) aanwezig is.

Op de meeste plaatsen gaat het om zeer lage gehalten, die ruim onder de recent door het RIVM aangescherpte strengste risicogrenswaarde van 86 microgram per kilo liggen. Deze risicogrenswaarde is gesteld voor het gebruik van de grond als moestuin. De gemiddelde gemeten waarde in de Krimpenerwaard is 25 microgram per kilogram. Het maximaal gemeten gehalte PFOA bedraagt 55 microgram per kilogram. De stof GenX is niet aangetroffen.

De gemeten concentraties zijn dusdanig laag dat er geen risico’s voor de volksgezondheid zijn.

Meer informatie

Voor meer informatie over PFOA kunt u kijken op de website van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Via deze link komt u bij het door de OZHZ gepubliceerde nieuwsbericht over PFOA in de bodem en treft u een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden aan.