HOME  |  Nieuwsberichten  |  Beoogde coalitie Krimpenerwaard bekend!

Beoogde coalitie Krimpenerwaard bekend! (17-05-2018)

Dit item is verlopen op 27-07-2018.

‘Met ambitie samen verder!’ Onder dit motto gaan VGBK, VVD, Christen Unie en D66 de komende vier jaar met elkaar aan de slag. Ook de namen van de vijf beoogd wethouders en de portefeuilleverdeling voor het nieuwe college zijn bekend gemaakt.

Lekkerkerk: Formateur Pascal van der Hek (VGBK) en de onderhandelaars vanuit de coalitiepartijen ondertekenden woensdagavond het coalitieakkoord met de belangrijkste ambities voor de komende vier jaar.

Portefeuille wethouder Lavinja Sleeuwenhoek (VGBK):

- Sociaal Domein: WMO - Jeugd

- Samenleving

- Onderwijs exclusief IHP

- Sport

Portefeuille wethouder Leon de Wit (VGBK):

- Ruimtelijke Ordening

- Monumentenzorg – Erfgoed

- Projecten: Galgoord

Portefeuille wethouder Ria Boere (VVD)

- Financiën

- OW/BOR incl. beheer openbare gebouwen

- Deltaprogramma (water en

  waterveiligheid)

- IHP onderwijs huisvesting

- Strategische visie

Portefeuille wethouder Jan Vente (ChristenUnie)

- Sociaal Domein: Participatiewet - Sociale  

  zaken

- Economie

- Recreatie en Toerisme

- Projecten: Gebiedsovereenkomst,

  bodemdaling, adaptieve landbouw,

  Schoonhoven Noord

Portefeuille wethouder Bert Bening (D66)

- Duurzaamheid en energietransitie

- Milieu en Afval

- Verkeer en vervoer

- Cultuur

- Dienstverlening en ICT

Portefeuille burgemeester Roel Cazemier

- Openbare Orde en Veiligheid

- P&O en Communicatie

- Handhaving

- Integriteit

- Verhouding overheid en samenleving, 

  inclusief burgerparticipatie

- Dierenwelzijn