HOME  |  Nieuwsberichten  |  Baggeren watergangen in de Krimpenerwaard

Baggeren watergangen in de Krimpenerwaard (18-12-2018)

Dit item is verlopen op 31-01-2019.

Vanaf medio januari 2019 worden in de omgeving van Haastrecht watergangen gebaggerd. De gemeente en het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) werken hierbij samen om het onderhoud zo efficiënt en kostenbewust mogelijk uit te voeren en overlast voor de omgeving te beperken. In opdracht van de gemeente wordt ook op andere plaatsen in de gemeente gebaggerd. Op www.krimpenerwaard.nl zijn de plattegronden van deze werkzaamheden te vinden. Het werk is wordt uitgevoerd door Den Hartog en Zonen B.V uit Oudewater.

Waarom deze werkzaamheden     

Wanneer er veel bagger op de bodem van een sloot of plas ligt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de doorstroming en de waterkwaliteit. Om een goede doorstroming en voldoende waterberging te behouden en de waterkwaliteit te verbeteren, moeten de watergangen regelmatig op de juiste waterdiepte worden gebracht.

Uitvoering van de werkzaamheden

Onderdeel van de werkzaamheden is het verwerken van de vrijkomende bagger. De kwaliteit van de te verwijderen bagger is onderzocht. In dit werk is de bagger voor een groot deel beoordeeld als ‘verspreidbaar’. Dit houdt in dat het op de kant mag worden gezet en verwerkt. Niet verspreidbare bagger mag niet op de kant worden gezet maar op een andere, verantwoorde manier (elders) verwerkt.

De wijze waarop de bagger uit de watergangen wordt verwijderd, wordt in overleg met de aannemer bepaald. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beschikbare ruimte.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen overlast met zich meebrengen, zoals bijvoorbeeld (geluids)overlast veroorzaakt door het materieel van de aannemer en eventuele wegomleidingen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij proberen uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Flora en fauna

Baggerwerkzaamheden hebben onder andere invloed op de leefomstandigheden van vissen, amfibieën en andere dieren. Tijdens het baggeren wordt gezorgd voor voldoende vluchtwegen. Oeverzones en waterkanten worden daarom tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden zoveel mogelijk ontzien. De werkzaamheden worden daarnaast begeleid door een ecoloog. Deze inventariseert regelmatig de te baggeren watergangen en bepaalt welke (extra) maatregelen genomen moeten worden om de werkzaamheden binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming te kunnen uitvoeren.

Voor informatie en vragen

Voor meer informatie en kaarten; zie www.krimpenerwaard.nl 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met RPS advies- en ingenieursbureau bv. Tijdens kantooruren bereikbaar via tel. 06 53335939 of e-mail: Bernard.Zijderveld@rps.nl