HOME  |  Nieuwsberichten  |  Agenda Begrotingscommissie 24 oktober 2017

Agenda Begrotingscommissie 24 oktober 2017 (16-10-2017)

Dit item is verlopen op 30-12-2017.

Op 24 oktober 2017 komen de raadscommissie Samenleving, Bestuur, Beheer en Verkeer en de raadscommissie Ruimte en Financiƫn gezamenlijk bijeen. Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

  • Tweede tussentijdse rapportage 2017
  • Meerjarenbegroting 2018-2021
  • Verordeningen gemeentelijke woonlasten 2018
  • Belastingverordeningen 2018

De agenda is onder voorbehoud. Er kunnen punten aan toegevoegd of afgevoerd worden.

De vergadering begint om 20.00 uur, is openbaar en vrij toegankelijk. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht voor burgers, kunt u zich uiterlijk op de dag van de vergadering om 16.00 uur aanmelden bij de griffie via email griffie@krimpenerwaard.nl of telefonisch via (0182) 729 900.

U kunt inspreken over geagendeerde onderwerpen.

U vindt de vergaderstukken op www.krimpenerwaard.nl/Bestuur/ Gemeenteraad/Vergaderingen en stukken.

De vergadering wordt live uitgezonden via de gemeentelijke website en RTV Krimpenerwaard en is ook achteraf te raadplegen.

De gemeenteraad neemt als hoogste bestuursorgaan in de gemeente maandelijks diverse besluiten. Deze worden voorbereid in twee raadscommissies. In de commissievergaderingen worden geen besluiten genomen, maar wordt de besluitvorming voorbereid, veelal door het stellen van vragen. Het politieke debat vindt plaats in de raadsvergadering. De commissie bepaalt of iets als bespreekstuk of als hamerstuk naar de raad gaat, of nogmaals in de commissie moet worden besproken.